A20: Pasen en Dienstbaarheid

Pasen is in de belevenis van het Christendom het hoogtepunt van de verbintenis tussen God en de mens. De rode draad in het Paasverhaal is opoffering en dienstbaarheid. Jezus werd als offer gegeven, om de relatie tussen God en mensen te herstellen. Als leider nam Hij een ingrijpende beslissing, met als uitgangspunt, dat het belang van de ander of de groep hoger is dan persoonlijk voordeel.
Een van de uitgangspunten van A20 is dienstbaar leiderschap. Dit is niet zomaar een uitspraak; het is een van de pijlers waarop onze partij gestoeld is. Deze keus hebben wij collectief bij de oprichting van de partij gemaakt. En als zodanig handelen wij ook.
Onze samenleving is toe aan transformatie, maar die kan alleen komen door positieve veranderingen in ons denken en handelen. Wij roepen daarom een ieder in Suriname op, om actief te kiezen voor transformatie zowel persoonlijk als collectief.
A20 wenst de totale Surinaamse samenleving en daarbuiten een gezegend en bezinningsvol Pasen toe.

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald