A20 en DOE kijken hoopvol uit naar 2021

We tellen af en nemen binnenkort afscheid van 2020; een schrikkeljaar met veel uitdagingen, ups and downs en schrikmomenten voor velen. Nu we het einde van het jaar naderen, is het goed om stil te staan bij de vraag of wij dit jaar met tevredenheid afsluiten: heeft Suriname zijn doelen bereikt? Om deze vragen te beantwoorden is het van belang om te reflecteren op het afgelopen jaar.

Aan het begin van dit jaar werd het meer dan ooit tevoren duidelijk dat ons land in een ernstige crisis zit, waarbij de financiële en gezondheidssector het hardst getroffen zijn. Alsof dit niet erg genoeg was, werden we in het eerste kwartaal van het jaar geconfronteerd met het nieuwe coronavirus. We moesten ons als natie van het ene op het andere moment aanpassen op een wijze waarop wij dat nog nooit eerder hadden gedaan. Dit aanpassen heeft het hart van de Surinamer dusdanig geraakt. Waar wij gewend zijn om gezellig met elkaar samen te zijn op een manier waarop alleen Surinamers dat kunnen, moeten we nu (sociale) afstand van elkaar houden.

Met al deze toestanden hadden velen hun hoop gesteld op de verkiezingen die medio dit jaar hebben plaatsgevonden. Het volk is massaal naar de stembus gegaan en heeft door zijn democratisch recht te gebruiken ervoor gezorgd dat de wacht is gewisseld. Het eerste wat de nieuwe regering heeft gedaan, is ons als volk met de neus op de feiten drukken, door ons het plaatje te presenteren over hoe diep we daadwerkelijk in de financiële put zitten. Wij wisten van tevoren dat het oplossen van deze ernstige crisis geen eenvoudige taak is en wij begrijpen dat de regering ruimte nodig heeft om de situatie te stabiliseren.

De regering heeft met veelbelovende vooruitzichten het volk vele beloften gedaan om vroeg of laat het getij te zullen keren, waardoor grote delen van het volk weer hoopvol gestemd werden. Echter is deze hoop heel snel veranderd in teleurstelling, omdat meerdere malen getoond is dat op basis van patronagepolitiek en nepotisme beleid wordt gevoerd, waardoor er nu haast geen zicht is op hoe de crisis concreet opgelost zal worden. Alhoewel de situatie bijzonder complex en uitdagend is, is er nog steeds hoop. We kunnen in 2021 een shift brengen in de situatie in het land, waarbij er transformatie komt in de verschillende sectoren. Hiervoor is echter dienstbaar leiderschap vereist, dat dit keer niet met de lippen bedreven wordt, maar in daden. Dit zal betekenen dat wij(onze leiders)onszelf zullen moeten wegcijferen en nou eens eindelijk het algemeen belang moeten dienen.

We zullen het fundamenteel onrecht moeten bestrijden, omdat als het onrecht niet bij de wortel wordt aangepakt, we zullen dweilen met de kraan open. Ook zal het van belang zijn om in 2021 Suriname op de eerste plaats te zetten in alles wat we doen. Het doel voor 2021 moet daarom zijn om de wijze van politiekvoering over de gehele linie te transformeren, zodat we kunnen spreken van dienstbare politiek, hetgeen erin zal resulteren dat wij een dienstbare overheid zullen hebben, die op haar beurt het fundament zal zijn voor een dienstbare samenleving, met burgers die dienstbaar zijn naar elkaar toe. Het is van groot belang dat wij als natie de kerstboodschap goed tot ons nemen, welke is een boodschap van hoop, liefde naar God en liefde naar de mens.

Vrolijk kerst en een gezegend nieuw jaar.

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com