61 jubilarissen bij KPS gehuldigd

61 jubilarissen zijn door het Korps Politie Suriname gehuldigd vrijdag. Het gaat om politiefunctionarissen en burgerpersoneel die 35 en 40 jaren een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het realiseren van het uitgestippelde beleid.
Hoofdinspecteur Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politie Bond/Burgerpersoneel, kaartte aan dat het personeel ontevreden is over de bejegening en de behandeling die het in de afgelopen periode heeft gehad. Het gaat om het uitblijven van bevorderingen en andere zaken over de rechtspositie. Hij deed een beroep op korpschef, Roberto Prade, om deze huldiging van de jubilarissen een aanzet te beschouwen voor structurele waardering van het personeel.

Ook de minister en  de korpschef hebben aangegeven dat de politiefunctionarissen en het burgerpersoneel belangrijk zijn in de organisatie, meldt de afdeling Voorlichting van het ministerie. De korpschef feliciteerde de jubilarissen voor de lange dienstjaren en bedankt de groep voor haar inzet. “Als u uw plicht had verzaakt, stond ik niet hier”. Prade en Amoksi zijn ingegaan op de belangrijke rol die het burgerpersoneel binnen de politieorganisatie vervult. De korpschef vindt dat er nu serieus gekeken moet worden naar de waardering van deze groep.

“Het personeelsbeleid  bij het ministerie van Justitie en Politie richt zich niet alleen op de prestatie van medewerkers, maar ook op het belonen en waarderen van medewerkers. U verdient bijzondere erkenning voor de geleverde bijdrage”, sprak Amoksi de jubilarissen toe. Een minder prettige ontwikkeling voor de minister is om te vernemen dat er mensen ongeveer 14 jaar niet zijn bevorderd. De bewindsman kijkt uit naar de voordrachten vanuit het korps. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com