4 van de 5 verkiezingslijsten bij politie goedgekeurd

30 May, 11:24

Rudy Stijnberg, voorzitter van de commissie voor de verkiezing bij de Surinaamse Politiebond  (SPB) en Politie Sportcentrale, zegt dat inmiddels vier lijsten van elk van de twee bestuursverkiezingen zijn goedgekeurd. Er zijn vijf lijsten ingediend. Hij zegt dat niet alle kandidaten van een van de lijsten de benodigde informatie hebben verstrekt om te voldoen aan de gestelde eisen.Volgens Stijnberg hebben de kandidaten van de lijst die nog niet goedgekeurd is, tot dinsdag de gelegenheid hun zaken in orde te maken. Deze kandidaten zijn per brief op de hoogte gesteld hiervan. De voorzitter van de verkiezingscommissie benadrukt dat van de vijf ingediende lijsten zijn vier voor de bestuursverkiezing van de SPB in dit stadium goedgekeurd en ook bij de Politie Sportcentrale zijn vier van de vijf lijsten goedgekeurd. Indien dinsdag de vereisten van de kandidaten van de vijfde lijst nog niet in orde zijn, dan zal een besluit moeten worden genomen door de verkiezingscommissie samen met het bondsbestuur.Stijnberg merkt op dat er veel belangstelling is voor deze bestuursverkiezing bij de SPB en Politie Sportcentrale. Hij had reeds bij de loting grote belangstelling gemerkt. De loting bepaalt welke plaats een lijst inneemt op het stembiljet. “De opkomst was best wel verrassend.” Volgens hem lijkt het een spannende bestuursverkiezing te worden. Alles heeft tot nu toe een rustig verloop. 

Advertenties

Sunday 30 May

Saturday 29 May

Friday 28 May

…………


Lees verder