18 nieuwe dc’s vragen ondersteuning samenleving

De achttien nieuw geïnstalleerde districtscommissarissen vragen ondersteuning, geduld en begrip van de samenleving. In de Congreshal werden de nieuwbakken dc’s geïnstalleerd in het bijzijn van vicepresident Ronnie Brunswijk, de voorzitter van het parlement, Marinus Bee en anderen. Ze werden eerder benoemd door president Chan Santokhi. De minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuel, heeft de hoofddeksels opgedaan voor de dc’s.
De nieuwe dc’s kregen eveneens hun epauletten opgespeld waardoor hun wit uniform compleet werd. Senrita Gobardhan, districtscommissaris van Nickerie, bedankte de regering en de politieke partijen die hen hebben voorgedragen, namens de overige dc’s voor het vertrouwen dat is gesteld in hen. “Dat vertrouwen dat u in ons hebt gesteld, zal niet worden beschaamd”, verzekerde Gobardhan.
Ze gaf verder aan dat het land voor grote uitdagingen staat en namens de dc’s kan ze verzekeren dat ze als een eenheid het beleid van de regering zullen ondersteunen en conform de belofte die aan de samenleving is gedaan, ook zullen uitvoeren. Er zal speciale aandacht worden besteden aan de economische, ecologische, sociale en culturele ontwikkeling van het district dat ieder van hen als standplaats is aangewezen met het regeerakkoord als basis voor deze ontwikkeling.
Aan de gemeenschap binnen hun standplaats en personeel van hun nieuwe werkplek vraagt Gobardhan om hen de volle ondersteuning te geven in de uitvoering van hun werkzaamheden. De weg naar duurzame ontwikkeling is lang en niet verhard. “We slaan een hobbelige weg in samen met u als gemeenschap en personeel gaan we zeker een mooie eindbestemming bereiken”, zegt ze. Ze stelt verder dat de ontwikkeling van het land, van de districten en de samenleving een gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning moet zijn.
Minister Emanuel geeft aan dat de dc de leiding heeft over de bestuursdienst. Als dc’s vertegenwoordigen ze de regering op regionaal niveau en ze moeten derhalve een goede uitdrager zijn van het beleid van de regering. Op regionaal niveau wordt van de bestuursdienst effectief overheidshandelen verwacht waarbij de visie gericht is op sociale vooruitgang van mens en maatschappij door middel van bestuurlijke vernieuwing, economische ontwikkeling en bescherming van het milieu. “Als burgervader of moeder dient u een duidelijke ontwikkelingsvisie te hebben welke ertoe bijdraagt dat het beleid van deze regering goed wordt uitgedragen”, zegt Emanuel.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald