130 jaar Javaanse immigratie: ‘Dit land heeft ons nodig’

09/08/2020 15:48 – Audry Wajwakana
: Audry Wajwakana  
PARAMARIBO – “Het maakt niet uit waar we vandaan komen. Dit land heeft ons nodig.” Elwin Atmodimedjo, voorzitter van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI), deed zondag bij de herdenking van 130 jaar Javaanse immigratie een oproep aan de Surinamers van Javaanse afkomst om de gelederen te sluiten en mee te helpen aan de opbouw van Suriname.
In Sana Budaya vond de jaarlijkse, traditionele kranslegging bij het Gunungan-monument plaats, waarbij nazaten van de Javaanse contractarbeiders stilstonden bij de offers die hun voorouders hebben gebracht om een beter bestaan in Suriname op te bouwen.
Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken wees erop dat 130 jaar geleden de Javaanse gemeenschap heeft bijgedragen aan de tot standkoming van de multi-culturele, multi-religieuze en multi-etnische samenleving van Suriname. Hij drong erop aan dat ervoor wordt gezorgd dat de offers die de voorouders hebben gebracht niet voor niemandal zijn geweest.
Somohardjo: “Speerpunten van het beleid van de nieuwe regering zal daarom zijn, het voeren van een cultureel beleid tot bevordering van bekendheid en respect van elke groep in de samenleving. Aan de universiteit zullen er bijzondere leerstoelen gevestigd worden voor onderzoek naar en behoud van culturele erfgoed van de verschillende bevolkingsgroepen.”
Ook de Indonesische ambassadeur Julang Pijianto sprak zijn felicitaties uit. De ceremonie werd live op diverse televisiestations uitgezonden. Het publiek is tot zes uur ’s avonds in de gelegenheid gesteld om ’s bij het Gunungan-monument te maken of bloemen te leggen.
Vanwege Covid-19 was de viering aangepast. De lichaamstemperatuur van elke bezoeker werd bij de poort gemeten met een thermostaat. Bij de ingang van de zaal was eenieder verplicht de handen met sanitizer te ontsmetten. De ceremonie werd bijgewoond door verschillende vertegenwoordigers van organisaties die zich vooraf hadden moeten registeren.
  Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname