Su Aid haalt ruim 2,5 miljoen SRD op voor Nationaal Nierdialyse Centrum

Tekst en beeld Arjen Stikvoort
PARAMARIBO — “We gaan geld omzetten in actie”, de klinkende woorden van de voorzitter van de Nierstichting Suriname (NSS) Leon Brunings. Stichting Su Aid heeft vanaf november 2021 tot medio december vorig jaar ruim 2,5 miljoen SRD ingezameld om de renovatie en uitbreiding van het Nationaal Nierdialyse Centrum van de Nierstichting Suriname (NSS) te realiseren.
Dinsdag werd bij de officiële overhandiging van de gelden en contracten ook meteen het startsein voor de bouw gegeven. En dat was een spektakel. Eén van de drie bestelde cabines die het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC) moet verrijken, werd onder hoog  precisiewerk door een hijskraan op haar standplaats getakeld.

“We moeten beginnen de bevolking te vertellen hoe het komt dat je dialysepatiënt wordt, maar bovenal hoe je dit kunt voorkomen”
Leon Brunings, voorzitter NSS
De huidige locatie van het dialysecentrum op het terrein aan de Henck Arronstraat wordt grondig aangepakt. De bestaande gebouwen krijgen een facelift. Er wordt bovendien extra ruimte voor twintig dialysestoelen vrijgemaakt, zodat naast de bestaande capaciteit van 250 patiënten, er nog eens dagelijks 130 mensen geholpen kunnen worden met hun dialyse.
Dankbaar
Voorzitter van Su Aid Giwani Zeggen is blij en tevreden dat de samenleving ondanks de moeilijke economische tijd waarin Suriname zit, heeft geholpen een steentje aan dit duurzame project voor de gezondheidszorg bij te dragen. “Ik hoop dat de samenleving trots is op het door haar geschonken geld. We zijn elke donateur of het nou een klein bedrag of een groot bedrag  (Staatsolie) is enorm dankbaar.”
Ook de voorzitter van de Nierstichting Suriname stak zijn ingenomenheid niet onder stoelen of banken. “Elke SRD heeft bijgedragen aan dit overweldigende bedrag. Het is buiten verwachting.” Brunings onderstreept het belang van de uitbreiding van dialysestoelen.
“Van de 850 patiënten die over de zeven verschillende centra (via de overheid en particulier) dialyseren, komen er jaarlijks ongeveer 40 bij.” Suriname heeft, zo stelt Brunings, vergeleken met Nederland drieëneenhalf maal meer dialysepatiënten. “Dat is veel. We moeten beginnen de bevolking te vertellen hoe het komt dat je dialysepatiënt wordt, maar bovenal hoe je dit kunt voorkomen.” Brunings is voornemens om binnen enkele maanden een grootscheepse bewustwordingscampagne te starten.