STVS start inzamelingsactie voor getroffenen in Brokopondo

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS), heeft vandaag het project ‘Steun Brokopondo’ gelanceerd. Met dit project wil de STVS, levensmiddelen en gelden inzamelen voor getroffen gezinnen in het district Brokopondo, die al enkele weken in het ongewisse zijn vanwege de wateroverlast. Dorpen in dit district zijn ondergelopen vanwege de hoogwaterstand in het stuwmeer. STVS-directeur Raoul Abisoina, zegt in gesprek met Suriname Go, dat de situatie in het district eenieder bezighoudt.
“We hebben beelden gezien waar mensen buiten hun schuld om in deze situatie zijn beland. Mensen zijn al hun goederen kwijtgeraakt en ook hun gezondheidssituatie dreigt in gevaar te komen,” zegt hij. De STVS-topman zegt dat hij en zijn team niet langer aan de kantlijn willen staan. De situatie van Brokopondo is een nationaal vraagstuk, dat aandacht vraagt van eenieder.
“Wat je daar ziet gebeuren gaat niet in je koude kleren zitten en als mens doet dat je zeker wat. Wij hebben de zaak weken gevolgd en kunnen die niet langer aanzien vandaar deze aanpak. Het is een nationale zaak die een nationale aanpak verdient,” zegt Abisoina. De inzamelingsactie start op 16 mei. Personen kunnen van maandag tot en met vrijdag goederen leveren aan de Letitia Vriesdelaan.
Op 23 mei zal de STVS een telethon organiseren op het STVS-terrein. Op die dag zullen mensen in gelegenheid gesteld worden om ook hun donatie te doen. De inzamelingsactie duurt tot en met 23 juni. Aan het eind van iedere week zal de STVS een overzicht geven aan de samenleving.
“Wij zullen elke week verslag doen van de ingezamelde middelen aan de gemeenschap.” Hij benadrukt dat de inzamelingsactie een nationale zaak is, omdat de situatie in Brokopondo niet alleen mensen van een bepaalde partij of organisatie treft. Voor nu is het belangrijk dat we samen kijken naar de landgenoten die het heel moeilijk hebben.
De STVS-topman roept de gemeenschap op om haar bijdrage te leveren. Hij is ervan overtuigd, dat dit project een kans van slagen heeft. “Ik weet dat Surinamers elkaar altijd helpen. Daarom doe ik een beroep op u om dit project te ondersteunen,” zegt Abisoina.