Stuart Rudolf Linger (82) Paramaribo 14-7-2022

Suriname/Nederland 17 juli 2022
De Heer is voor allen goed en Zijn barmhartigheid is over al Zijn werken. Psalm 145:9
Hij laat Zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Mattheus 5:45
Met deze woorden maken wij bekend dat op donderdag 14 Juli, vrij plotseling in de gezegende leeftijd van 82 jaar, van ons is heengegaan
weduwnaar van Juliana Linger-Haltman, en onze broer, oom, neef en pleegvader:

Stuart Rudolf Linger
geboren Boven-Suriname 12-9-1939overleden Paramaribo 14-7-2022

Bijzonderheden omtrent de rouwzitting en crematie worden nader bekend gemaakt.
Verzoeke geen rouwvisite aan huis!

Namens de nabestaanden:De broers en zussen:- Giesla Flesch – Nortan en gezin- Harley Nortan en gezin in Nederland- Henry Nortan en gezin- Harold Nortan en kinderen in Nederland- Reginia Duurham – Nortan en gezin in Nederland- Roy Nortan en kinderen- Echtgenoot en kinderen van wijlen Marita Aloserij – Kammeron in Nederland- Reginald Linger.- Pleegdochter Merlinda Nortan en kinderen in Nederland