STIJGENDE WISSELKOERS VERDERE VERARMING

Met veel verontrusting wordt de stijging van de wisselkoersen voor vreemde valuta door de gehele bevolking gevolgd. Een ieder beseft namelijk dat door een stijgende wisselwaarde van de Amerikaanse dollar en of de euro ten opzichte van onze SRD, het leven aanmerkelijk duurder zal worden en de verarming voor velen zal toenemen. Hoe het komt dat voor de dollar en euro er ineens meer SRD zal moeten worden neergeteld, zijn er verschillende verklaringen en oorzaken. Wat als een paal boven water staat, is dat er de laatste weken veel meer vraag dan aanbod is naar harde valuta, om bijvoorbeeld de goederen bouwen onze importeconomie, te kunnen financieren. En als de vraag meer is dan het aanbod, gaan de wisselkoersen voor dollar en euro altijd omhoog. Ook wanneer er angst wordt gezaaid in een gemeenschap om wat voor reden dan ook, nemen de meesten hun toevlucht tot harde valuta.
Dan worden alle beschikbare SRD’s bijeengebracht om het Amerikaanse of Europese geld te kopen. De druk op de valutahoeveelheden loopt dan behoorlijk op. Wat we zeker niet moeten vergeten, is dat in de maanden juli, augustus en september, onze handelaren meer bestellingen doen dan in andere maanden van het jaar, zulks in verband met het einde van het jaar.  De vraag naar dollars en euro’s loopt dan flink op. Ook is het een vast gegeven, dat speculanten fors wensen te verdienen in koersmarges, en dan maakt het deze lui niets uit of het volk weer daaronder lijdt. Elke keer dat er sprake is van een wisselkoerstoename, gaan de prijzen in de winkels omhoog, omdat geen enkele handelaar verlies wenst te boeken en een ieder schakelt dan gelijk over tot doorberekening van de dagkoers. Wat ook heel funest is, is dat kleinhandelaren bij snelle koersstijgingen goederen achter houden en niet verkopen, omdat ook deze groep ondernemers geen verlies wenst te lijden. Het zal dan ook niet vreemd zijn, dat we te maken krijgen met lege schappen. Voor de huurders van woningen, appartementen en studio’s, wordt het een ondraaglijke toestand, omdat de onveranderde huur in dollars of euro’s, moet worden neergeteld. Wie een SRD salaris verdient, zal veel meer moeten betalen en dat wordt natuurlijk een onmogelijke opgave, als je niet in staat bent meer te verdienen. Er is voor dit land maar één oplossing, en die is dat we harder moeten gaan werken, meer moeten produceren en exporteren, willen we meer vreemde valuta in de lade krijgen. Blijven haken op de importeconomie en niet in staat zijn meer te exporteren, zal ons nog lang opbreken, met alsmaar instabiele wisselkoersen voor vreemde valuta. Overal ter wereld is het bewezen, dat een land dat niet in staat is op grotere schaal te produceren en exporteren, gedoemd is te pienaren. Daar moeten we goed doordrongen van geraken. Suriname zal meer moeten gaan exporteren en wel op een bonafide wijze. Geen enkele economie kan draaiende gehouden worden met inkomsten uit grootschalige malafide inkomsten uit de informele sector. We moeten af van de gedachte, dat “easy money” out of crime,  will solve our problems.  Ook is het van wezenlijk belang dat onze leiders de juiste stappen weten te ondernemen, waardoor er toch sprake zal zijn van een verhoogde productie en export. Blijven we op de huidige uitzichtloze wijze aanmodderen, dan ziet het er voor Suriname zeker niet goed uit.
The post STIJGENDE WISSELKOERS VERDERE VERARMING .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname