Steeds stijgende wisselkoers oorzaak verhoging meelprijs

Bakkers bezorgd over meelschaarste
Op de lokale markt is er momenteel sprake van schaarste aan meel. Julio Bhikharie, directeur de Molen N.V. bevestigde onlangs, dat er een mogelijke schaarste kan ontstaan. Het huidige tekort aan girale vreemde valuta is daar de oorzaak van, waardoor de boot met graan drie tot vier weken verlaat is. De Molen die nu in een kritische voorraad verkeert zal met de geprognosticeerde aankomst, ongeveer een week meel tekort hebben in het land. Diverse bakkers uitten hun misnoegen hieromtrent tegenover een lokaal medium, en vertelden wat gevolgen hiervan zullen zijn op de lokale markt.
Louis Vismale, bakker die dagelijks kindertehuizen voorziet van brood, vertelde genoodzaakt te zijn om het verdelen van brood bij deze tehuizen stop te moeten zetten. Volgens Vismale zitten veel bakkers met hetzelfde probleem, en waarbij meel niet voor langere tijd kan worden opgeslagen. Vismale vindt het jammer voor de tehuizen, maar spreekt de hoop uit, dat dit probleem zo gauw mogelijk zal worden opgelost.
Gretl Wolfram, voorzitter van de Winkeliers en Ondernemersvereniging Suriname (WOVS), zegt tegenover een lokaal medium, dat een aantal bakkerijen al door hun voorraden heen zijn, terwijl bepaalde bakkers nog voor enkele dagen de samenleving kunnen voorzien van brood. Volgens Wolfram zal de productie van brood niet elke dag kunnen geschieden. Er zal zo gauw mogelijk een oplossing hiervoor komen. Wolfram zegt het erg te vinden voor de ondernemers die door deze schaarste hun dagelijks werk beperkt moeten uitvoeren. “Als optie kan de regering vanuit Guyana, blom laat halen. Maar het vermoeden bestaat wel, dat de meelprijs ook aangepast zal worden, waardoor de prijs van brood weer zal worden verhoogd”, aldus Wolfram.
Bhikharie benadrukt dat met alle belanghebbenden, waaronder ook de consumenten vereniging, de bakkerijen en de regering de Molen in goed contact staat, om in elk geval de beschikbaarheid van meel te garanderen. Dat er regionaal zal worden getracht graan en meel te betrekken, dit alles zal tot gevolg hebben dat meel verhoogd zal worden, door de steeds stijgende valuta wisselkoersen waarop er geen greep is.
The post Steeds stijgende wisselkoers oorzaak verhoging meelprijs .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname