STATUS KASRESERVESCHANDAAL?

OP DIEFTIGE WIJZE MISBRUIK GEMAAKT VAN GELDEN REKENININGHOUDERS
Eind januari 2020 werd bekend, dat de kasreserveregeling was misbruikt door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het ging niet alleen om 100 miljoen US-dollar die verdwenen is, maar ook om 100 miljoen aan termijndeposito’s. Alle media brachten het nieuws en de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) was duidelijk woedend. Toen vroegen we ons af waaraan het geld was uitgegeven, maar niemand vanuit de toenmalige regering kon een zinnige uitleg geven. Ex-vicepresident Ashwin Adhin, deed toen op een massameeting van de NDP, de uitspraak dat de gelden waren ingezet om aardappelen en uien te kopen, maar die uitspraak werd nooit onderbouwd. Wie het verhaal op de voet heeft gevolgd, kan gerust stellen dat er op ongelooflijke en onvoorstelbare wijze is gestoeid met gelden van rekeninghouders.  In mei 2020, tekende de lokale banken de terugbetaalovereenkomst van de ‘gebruikte’ kasreserves met de CBvS. Het tekenen van deze contracten volgde na het ringfencen van de kasreservemiddelen.
Conform de overeenkomst dient de vastgestelde schuldverplichting uit hoofde van kasreservemiddelen (USD 70,7 miljoen en euro 32,2 miljoen) en termijndeposito’s (USD 70 miljoen en euro 8 miljoen) volledig te worden terugbetaald binnen acht jaar. De Centrale Bank heeft zich verplicht gesteld tot gelijke driemaandelijkse betalingen. De Bank draagt het valutarisico van deze schuld (zie toelichting 13.3 betreffende de kasreserve). Het interestpercentage bedraagt 6,75 procent per jaar. De Centrale Bank heeft naast andere overeengekomen leningscondities tot zekerheidstelling van deze vordering van de commerciële banken, het bedrijfspand aan de Gravenstraat 5‐7 als onderpand verstrekt. Het in dit kader door DSB aanhangig gemaakte proces tegen de Centrale Bank is door DSB ingetrokken na ondertekening van de terugbetaalovereenkomst tussen de Centrale Bank en DSB.
De moederbank heeft tot en met februari 2022, 8 termijnen (aflossing en rente) van elk USD 4,9 miljoen en euro 1,6 miljoen betaald. Dus los van het feit dat het geld terugbetaald moest worden, vragen wij ons nog steeds af, hoe het staat met het onderzoek van het Openbaar Ministerie in het kader van het ‘gebruiken’ van de kasreserve zonder toestemming van de banken. Zijn de helers en delers ooit verhoord en hoe verloopt het proces nu we leven in het jaar 2023?
Wij zijn nog steeds van mening, dat er koppen moeten rollen in deze kwestie en dat er zeker een paar verantwoordelijken, los van ex-governor Robert van Trikt en de voortvluchtige gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, vrij rondlopen. Krijgen wij als media nog een update over de ontwikkelingen met betrekking tot deze zaak, want het kan niet dat dit ongestraft blijft. Wij zijn van mening, dat ongeacht ras, geloof, of culturele achtergrond, degenen die hebben gestolen en/of gefraudeerd, strafrechtelijk aangepakt moeten worden. Keerpunt trekt namelijk vaker de conclusie, dat wij in dit land te maken hebben met klassenjustitie, waarbij kleine dieven opgehangen worden en grote dieven met decoraties worden omhangen.
Wat als een paal boven water staat is, dat de overheid over het jaar 2019, meer vreemde valuta heeft uitgegeven dan zij heeft verdiend. Naar wij vernemen, waren de vreemde valuta inkomsten in 2019 USD 173, 162, 459.19 en de vreemde valuta uitgaven in 2019 waren USD 309, 906,128.13. Uit doorgaans zeer betrouwbare bron vernamen wij, dat de regering Bouterse het verschil heeft gehaald uit de vreemde valuta kasreserves van de commerciële banken. Uit documenten die de redactie toen onder ogen heeft gehad, blijkt dat het bedrijf van wijlen Dilip Sardjoe, RUDISA, vanaf februari 2019 een enorm bedrag te weten USD 14.75 miljoen voor de aanschaf van onder andere voertuigen heeft ontvangen. Daarnaast heeft de regering USD 1.5 miljoen getrokken voor het staatsbezoek van president Bouterse aan de Volksrepubliek China. Ook vond er een overmaking plaats in december 2019 plaats van USD 1.4 miljoen voor de aanschaf van een Russische helikopter. Opmerkelijk bij de aanschaf van deze helikopter is dat er een factuur werd aangeboden van USD 1,390,000.-, maar op de bankovermakingen staat er rond USD 1.4 miljoen. De vraag is nu, waar die USD 10.000 naartoe is gegaan. Hieronder nogmaals het overzicht dat wij in mei 2020 hadden gepubliceerd in de krant en op onze website, waar de kasreserves volgens onze bron deels aan zijn uitgegeven:
*Februari 2019; USD 2.75 miljoen RUDISA
*Maart 2019; USD 1 miljoen RUDISA
*Mei 2019; USD 3.5 miljoen RUDISA
*Juni 2019; USD 1 miljoen RUDISA
*Juni 2019; USD 1 miljoen SPSB swingrekening lokale banken
*Juli 2019; USD 1.4 miljoen Vlatacom
*Juli 2019; USD 1.5 miljoen RUDISA
*Augustus 2019; USD 5 miljoen RUDISA
*September 2019; USD 1.1 miljoen aan Opec Fund
*Oktober 2019; USD 0.1 miljoen aan Opec Fund
*Oktober 2019; EURO 2.3 miljoen aan de Monte Desi Pashi
*November 2019; USD 1.5 miljoen China Staatsbezoek
*November 2019; USD 1 miljoen 23rd Metallurgical
*November 2019; EURO 2.3 miljoen aan Watergroep
*December 2019; USD 1.4 miljoen Russische helikopter
*December 2019; USD 1.7 miljoen Freebalance
*December 2019; USD 1 miljoen Siemens.
Opgeteld is er ruim USD 30 miljoen uitgegeven voor deze transacties, rest nog ruim een bedrag van USD 150 miljoen, dat nooit op een goede wijze is verantwoord. Wij wachten nog steeds! Het is reeds 2023, komt er nog wat van?
The post STATUS KASRESERVESCHANDAAL? .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname