Standbeeld Cyrill Daal geplaatst bij andere grote strijdmakkers

PARAMARIBO — Het standbeeld van voormalige vakbondsleider Cyrill Daal staat nu op het Pater Weidmanplein aan de Dokter Sophie Redmondstraat. Zowel het bestuur van de Moederbond, de directie van Assuria N.V. als de familie van wijlen Daal zijn het erover eens dat het standbeeld een betere en openbare plaats verdiend.
Na afstemming met het directoraat Cultuur en de commissie Monumentenzorg is er besloten om het beeld te positioneren op het Weidmanplein. Voorheen stond het standbeeld op het terrein van het Algemeen Verbond van Vakbewegingen in Suriname (AVVS De Moederbond) aan de Jaggernath Lachmonstraat. Op hetzelfde plein staan er al monumenten van andere grote vakbondsleiders zoals Fred Derby en Hendrik Sylvester. Op donderdag 24 november vond er een ceremonie plaats om de relocatie van het standbeeld te herdenken.
Waardering
Carmen Daal, dochter van de overleden vakbondsleider, is ingenomen met de openbare plek die het standbeeld van haar vader heeft gekregen. Ze beschouwt dat als een waardering voor de strijd die haar vader heeft geleverd voor de werkende klasse.
Voorzitter van de Moederbond, Errol Snijders, en Mario Merhai, CEO van Assuria N.V, zijn ervan overtuigd dat met de nieuwe plek voor het standbeeld, de naam van deze vakbondsleider niet zal vervagen in de Surinaamse geschiedenis. Het standbeeld is vervaardigd door de gerenommeerde kunstenaar Erwien de Vries en is van hoogstaande kunstwaarde.  
Sociaal dialoog
Ook minister Steven Mac Andrew van Arbeid en Werkgelegenheid en Jeugdzaken vindt dat met de relocatie de waardering voor deze grote vakbondsleider beter tot zijn recht zal komen. Dit, vooral gelet op zijn bijdrage aan het vakbondswezen en aan verbetering van het welzijn van de werkende klasse in Suriname. Hij merkte verder op dat het standbeeld van Daal nu staat bij andere strijdmakkers uit de vakbeweging.
De bewindsman greep deze gelegenheid ook aan om het belang van sociale dialoog te benadrukken. Hij verwees naar het concept van Decent Work, waaraan de sociale partners zich hebben gecommitteerd. Mac Andrew haalde ook aan, dat hij vrijwel elke maand om de tafel zit met RAVAKSUR om arbeidsaangelegenheden te bespreken om zodoende middels overleg en samenwerking de besproken issues aan te pakken.