Staatsolie mikt op operatorschap in ondiepe waterblokken

Staatsolie NV heeft zijn ogen gericht op het worden van een operator in de ondiepe waterblokken van het land. Dat is opgenomen in zijn strategische doelen 2022 tot 2026.In het bijgewerkte eindejaarsrapport van 2021 zei Glenn Corrie, vicepresident Offshore van Staatsolie, dat de staatsentiteit cruciale stappen heeft gezet in de richting van haar streven om de status van operator te bereiken. Volgens Corrie is de belangrijkste strategie van Staatsolie om zijn waarde aan internationale oliemaatschappijen (IOC’s) te bewijzen, om meester te worden van hun oliebassin.Hij merkte op dat Staatsolie in 2021 zijn offshore-directoraat heeft gereorganiseerd door geowetenschappers en petroleumingenieurs te integreren in een enkele pool om hoogwaardige offshore-gegevens, ondergrondse bronnen en alle benodigde informatie te verzamelen, analyseren en interpreteren om exploratie- en beoordelingsmogelijkheden te beoordelen en kennis te maximaliseren van het Suriname-Guyana-bekken.”Ook verdiepen we de geotechnische, softwarematige en andere vaardigheden en talenten van onze mensen met onder meer on-the-job training, hands-on sessies met specialisten, trainingen en detacheringen en deelname aan bijzondere projecten bij IOC’s. Ons intensieve programma voor competentie- en capaciteitenontwikkeling is ontworpen om eventuele leemten in de competentie op te sporen en aan te pakken”, aldus de vicepresident.En het is die verdieping van expertise die Staatsolie toeschrijft aan het succes van zijn biedronde in ondiep water van vorig jaar. Volgens het rapport heeft Staatsolie een offshore Production Sharing Contract (PSC) getekend met Chevron voor blok 5 – gelegen in ondiep water. In december bracht een farm-out-overeenkomst Shell als partner binnen. Die overeenkomst is de eerste ooit voor Staatsolie waar het als offshore partner met een belang van 40% deelneemt. Staatsolie wordt via zijn dochteronderneming Paradise Oil Company een niet-operationele partner.”Deze PSC- en Joint Venture-overeenkomst bieden Staatsolie vruchtbare kansen om waarde te realiseren en zijn technische vaardigheden te verbeteren. De PSC begeleidt Staatsolie door de exploratie- en beoordelingsfasen en Staatsolie begint pas financieel bij te dragen tijdens de ontwikkelingsfase, waardoor de financiële blootstelling tijdens de beginfase, wanneer het risico hoger is, wordt geminimaliseerd”, legt Corrie uit.Staatsolie, officieel Staatsolie Maatschappij Suriname is opgericht om het oliebeleid van het land uit te voeren, dat exploratie, boor- en verwerkingsolie omvat. In 2014 breidde Staatsolie zijn activiteiten uit naar goud. Staatsolie is volledig in handen van de staat.Het bedrijf is van plan tot 2026 naar schatting 1,5 miljard dollar te besteden als onderdeel van zijn investeringsprogramma, waarvan het grootste deel zal worden besteed aan deelname aan offshore-ontwikkeling. De fondsen zullen ook worden gebruikt om duurzame energieprojecten te ontwikkelen, aangezien de wereld probeert af te stappen van fossiele brandstoffen.Om de geplande uitgaven te ondersteunen, verwacht Staatsolie zijn bedrijfskredietfaciliteit te herfinancieren om de lokale, regionale en internationale financiële markten verder aan te boren en commerciële kansen met internationale partners te verkennen.