SRD 26 miljoen via religieuze organisaties voor armoedebestrijding

Uit de staatsbegroting is SRD 26 miljoen vrijgemaakt om tot eind dit jaar armoede te helpen bestrijden. In het Herstelplan is opgenomen het project ‘directe armoedebestrijding via de religieuze organisaties’. De armste groepen uit de samenleving kunnen via religieuze organisaties steun ontvangen in de vorm van financiële middelen, voedselpakketten of bonnen. Dat is een manier van steun die religieuze organisaties zelf al langer met succes verlenen, en wel uit eigen middelen.

Het project is in goede samenspraak tussen overheid (Financiën en Planning, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Volkshuisvesting) en religieuze organisaties voorbereid. Alle religieuze organisaties kunnen meedoen. De Interreligieuze Raad in Suriname/Comité Christelijke Kerken (IRIS/CCK) vervult een coördinerende rol bij de uitvoering, meldt de Communicatiedienst Suriname.
President Santokhi zegt over dit project: ‘In het regeerakkoord hebben we afgesproken om het particulier initiatief, zoals de religieuze organisaties dat zijn, zoveel mogelijk te betrekken bij de sociaal-maatschappelijke zorg, omdat zij die zorg doorgaans doelgerichter en goedkoper kunnen organiseren en aanbieden. Wij moeten ervoor zorgen dat de armen geholpen worden, met structurele oplossingen als werkgelegenheid, maar zeker ook in hun directe noden. De burgers hebben daar recht op. Dit is een van de maatregelen uit het Herstelplan; hiermee zijn nu alle 13 Sociaal Vangnet maatregelen uit het Herstelplan in uitvoering genomen. En mocht blijken dat aanvullend beleid nodig is, dan zal dat ook komen.’De coördinatie van het project ligt in handen van het ministerie van Financiën en Planning, terwijl de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken & Volkshuisvesting, alle medewerking verlenen om dit project tot een gezamenlijk succes te maken. Bisschop Karel Choennie die thans voorzitter is van de IRIS: ‘Religieuze organisaties zijn altijd al solidair met de armen en de onderdrukten. Overheids- en niet-overheidsactoren zouden meer structureel met elkaar moeten werken, we zouden veel meer kunnen bereiken, dit project is hopelijk een goed begin.’Anshala Bissesar die dit project voor het ministerie van Financiën en Planning coördineert, zegt dat de ministeries en de religieuze organisaties veel kennis en ervaring inbrengen bij de voorbereiding en de uitvoering. Het gaat bij dit project niet om religie, maar om het bestrijden van armoede. Ook als iemand geen lid is van een religieuze organisatie of ongelovig is, zal hij hulp mogen aanvragen en ontvangen. Alle betrokkenen werken ook goed mee dat de financiële verantwoording vanaf het begin in orde is.Met het beschikbaar stellen van de eerste gelden, is het project in mei in uitvoering gegaan en zal lopen tot eind van het jaar. Afgelopen week vond een evaluatie plaats waarbij is gebleken dat het project in een grote behoefte voorziet en dat in mei en juni respectievelijk 1800 om 2800 behoeftigen hulp hebben ontvangen. Alle betrokken religieuze organisaties waren zeer content met de voortgang van het project en doen nu reeds een beroep op de regering om het project ook in 2023 voort te zetten.