SRD 100 miljoen goedgekeurd voor aankoop medicijnen en medische verbruiksartikelen

Er is door de regering SRD 100 miljoen goedgekeurd voor de centrale inkoop van medische verbruiksartikelen, medicatie en wegwerpartikelen voor de samenleving. Deze goedkeuring volgt op een raadsvoorstel van het ministerie van Volksgezondheid. Het goedgekeurde bedrag wordt beschikbaar gesteld ten laste van het Noodfonds van het ministerie van Financiën en Planning. De goedkeuring is eerder deze week gegeven tijdens de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).
Tijdens deze vergadering is een ander raadsvoorstel van het ministerie van Volksgezondheid goedgekeurd, dat de Beoordelingscommissie Acute Zorginkoop onmiddellijk wordt ingesteld. Deze commissie heeft onder andere als taak het opstellen van criteria voor de artikelen die kunnen worden aangevraagd en het beoordelen van aanvragen van zorginstellingen. Deze commissie is verantwoordelijk voor de aankoopprocedure.
Vanwege de urgentie is het raadsvoorstel, dat op 27 juli is ingediend, meteen in behandeling genomen en goedgekeurd. Er is overleg geweest met het ministerie van Financiën en Planning inzake de urgente noodzaak voor de acute inkoop van de benodigde medische middelen en dit ministerie heeft van zijn zijde goedkeuring verleend.
Het ministerie van Volksgezondheid licht toe dat de steeds terugkerende en wisselende tekorten in onder andere wegwerpartikelen, medische verbruiksartikelen en medicatie voor regelmatige onderbrekingen zorgen in de zorgketen. Ook kunnen ziekenhuizen vanwege de slechte betalingsdiscipline nog amper op krediet inkopen, wat op dit moment resulteert in een situatie waarin patiënten met of zonder levensbedreigende aandoeningen niet meer kunnen worden behandeld.
Vanuit de Beoordelingscommissie kunnen de medische verbruiksmiddelen centraal ingekocht worden, waardoor de inkoopkracht toeneemt en ook de standaardisatie wordt nagestreefd. Op korte termijn moet dit leiden tot een voorraad van verbruiksartikelen die steeds voor de duur van twee maanden toereikend is.