Speciaal voor ondernemers: Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector

Om in te spelen op de behoefte vanuit de particuliere sector, heeft de herstart van het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP) plaatsgevonden. Gekoppeld daaraan is ook een website gelaunched, waar ondernemers zich kunnen registreren voor goedkoop kapitaal. Deze formaliteiten hebben op 15 juni plaatsgevonden bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), die dit fonds beheert. Uit dit fonds kunnen lokale ondernemers tegen gunstige voorwaarden leningen krijgen voor de voorbereiding van hun investeringen. NOB-directeur Sandy Cameron, zegt dat de middelen uit het fonds bestemd zijn voor de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken en pilotstudies, sub-sectorstudies, marketingplannen, trainingen en certificeringen. Cameron is ervan overtuigd dat dit fonds een steun in de rug zal zijn voor ondernemers en daardoor een positieve impact zal hebben op de economie. Voorzitter Jaswant Doekharan van de permanente commissie FTBP, zegt dat uit consultaties tussen het ministerie van Financiën en Planning en het bedrijfsleven gebleken is, dat er behoefte is aan dit fonds. “Het is de eerste stap richting volledige ondersteuning.
De particuliere sector is de ruggengraat van de economie”, aldus de voorzitter. In de commissie hebben verder zitting Helyante Mac-Donald namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Aditpersad Moensi namens de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). De voorzitter is afgevaardigde van het ministerie van Financiën en Planning.
Via de website kunnen ondernemers zich registreren voor middelen uit het fonds. Op de website zijn de criteria omschreven om in aanmerking te komen voor een lening. De voorwaarden en de faciliteiten die het fonds biedt, zijn eveneens omschreven op de website.
The post Speciaal voor ondernemers: Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname