SPB zal niet werken met Amoksi; mediator kabinet president

De Surinaamse Politie Bond (SPB) blijft erbij dat het vertrouwen in minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie opgezegd blijft. Er waren volgens voorzitter Poetini Atompai bijkans 500 leden op de algemene ledenvergadering (alv). Slechts 10 personen waren het niet eens hiermee. President Chan Santokhi heeft voorgesteld om een beleidsadviseur te benoemen die via zijn kabinet de zaken van de bond en de politie zal monitoren. De alv heeft bepaald dat de president iemand aanwijst en niet de bond de voordracht zal doen.

Atompai en secretaris van de SPB, Revelino Eijk, benadrukken dat geruime tijd er ontevredenheid is over het functioneren van de minister. Heel wat zaken, die in korte tijd opgelost konden worden, bleven maar liggen. Er is vaker over hem geklaagd bij de regeringstop. Ook directieven die de president aan de minister gegeven heeft in bijzijn van de bond, zijn niet opgevolgd. Diverse opleidingen die in juli moesten starten, zijn niet gerealiseerd. De werksituatie en uitrusting van de politie laat te wensen over met alle gevolgen voor de veiligheid in het land.

De SPB denkt niet dat het vertrouwen zal kunnen worden hersteld. De president heeft wel beloofd zich sterk te zullen maken om het vertrouwen te herstellen. Atompai merkte op dat politiefunctionarissen zijn gegaan naar vicepresident Ronnie Brunswijk om aan te geven dat ze wel vertrouwen hebben in de minister. Op de vorige vergadering waren er slechts 90 mensen, waar het vertrouwen is opgezegd. Atompai zei op een persconferentie vandaag dat er nu ruim 500 leden aanwezig waren. Bijna honderd procent heeft zich opnieuw uitgesproken over de minister en het vertrouwen in hem opgezegd.

Atompai voerde aan dat de alv niet geëist heeft dat de minister wordt ontheven. Dat kan niet worden bepaald voor de president. Wel is het zo dat er geen vertrouwen meer is in Amoksi. Er zal niet met hem om de tafel gezeten worden over de belangen van de leden. De mediator die de president voorstelt, is geaccepteerd. Eijk voerde aan dat wat Amoksi in twee jaar niet kon realiseren, hebben zijn collega’s David Abiamofo en Albert Ramdin in orde gemaakt. In drie daten tijd zijn ruim 200 resoluties in orde gemaakt. Ook zijn verschillende dringende zaken meteen aangepakt.