SOLLICITATIE OPROEP

Het Korps Politie Suriname draagt o.a. zorg voor de handhaving van de openbare orde enveiligheid, de opsporing van strafbare feiten en het voorkomen van inbreuken daarop. Voelt uzich geroepen hiervoor mede zorg te dragen, solliciteer dan voor de opleiding tot ASPIRANTAGENT VAN POLITIE.U dient aan de volgende vereisten te voldoen: Een representatief voorkomen. De Surinaamse nationaliteit bezitten. In het bezit zijn van tenminste een mulo diploma. Blootsvoets een lengte hebben van tenminstevoor mannen : 1.67 m.voor vrouwen : 1.60 m. Van onbesproken levensgedrag zijn. Tenminste 21 –en ten hoogste 28 jaar oud zijn.

Verder zult u onderworpen worden aan de volgende selectie-onderdelen: Het sollicitatiegesprek. De sporttest waarbij:*U minimaal 15 minuten onafgebroken moet kunnen lopen( rennen).*U moet kunnen hardlopen ( sprinten).*De arm-, borst, buik-, rug- en beenspieren getest zullen worden

U 25 meter onafgebroken op de buik moet kunnen zwemmen. Het milieu –en antecedentenonderzoek. Het psychologisch onderzoek. Het geneeskundig onderzoek waaronder medisch-, oog-,labonderzoek en een drugstest.Indien de resultaten van de selectie onderdelen positief zijn, kunt u op basis van beschikbareplaatsingsmogelijkheden worden toegelaten tot de Basis Politie Opleiding (BPO).Spreekt dit u aan, meldt u zich dan persoonlijk aan vanaf Maandag 28 november 2022 tot enmet Donderdag 01 december tussen 16.00 uur en 18.00 uur op de Politieacademie ingangTibitistraat.
2

De sollicitatie geschiedt in alfabetische volgorde. Deze ziet er alsvolgt uit:

Maandag 28 november 2022 ; de familienamen met de beginletter A t/m G.

Dinsdag 29 november 2022, de familienamen met de beginletter H t/m N

Woensdag 30 november 2022, de familienamen met de beginletter O t/m U

Donderdag 01 december 2022, de familienamen met de beginletter V t/m Z.*Gehuwden volgens hun meisjesnaam.U wordt verzocht zich strikt te houden aan het aangegeven schema.Bij de sollicitatie neemt u mee:*originele diploma’s met cijferlijsten en (1x) kopieën

sollicitatiebrief,

recente nationaliteitsverklaring,

2 recente pasfoto’s,*schrijfgerei*ID-kaart.
N.B.

1. Kosten voor het psychologisch- en geneeskundig onderzoek zijn voor rekening van desollicitant. Restitutie is niet mogelijk.

Indien blijkt dat u, gedurende de periode van selectie en toelating en zelfs na de toelatinginformatie, van welke aard dan ook die relevant is voor de selectie en toelating, hebt verzwegen ofonvoldoende hebt benadrukt, het verdere traject met u onverwijld zal worden beëindigd.Sollicitatiebrieven kunnen gericht worden aan de waarnemend Korpschef van het Korps PolitieSuriname t.a.v. de wnd. HR-Manager, de Hoofdinspecteur van politie M. Palmtak LL.M
Paramaribo, 15 november 2022

Public Relations KPS
SOLLICITATIE OPROEP Korps Politie Suriname.