SOCIALE ERUPTIES EN WISSELKOERSSTIJGINGEN

De onvrede bij niet onaanzienlijke delen van de bevolking neemt toe, en dat is duidelijk te merken aan de straatprotesten, die al langer dan een week aanhouden.  Velen onder ons  zijn radeloos omdat  het leven ondraaglijk geworden is door de steeds toenemende prijzen voor goederen en diensten, terwijl men van mening is, dat de overheid niet voldoende doet om daar een eind aan te brengen. Weer anderen zijn van mening, dat de regering  onvoldoende maatregelen neemt om de economische neergang te stoppen. De gemoederen zijn bij bepaalde mensen behoorlijk verhit geraakt, en in bepaalde districten gaat men zelfs over tot het verstoren van de openbare orde door wegen te blokkeren en zo de economie grotere schade berokkenen; hetgeen nimmer door geen enkele regering kan worden getolereerd. Dit soort bandeloosheid moet daarom ook gelijk in de kiem gesmoord worden, willen we geen sneeuwbaleffect in de hand werken. Het is voorts geen geheim, dat bepaalde lieden erop uit zijn, totale chaos en misschien zelfs anarchie te veroorzaken om daar één persoonlijk belang mee te kunnen dienen. En daar moet zeker een passend antwoord op volgen. Protesteren tegen de gang van zaken in het land is het recht van een ieder en daar kan geen bezwaar tegen zijn, als alles maar een ordelijk verloop  heeft. Maar als men als gevolg van  bepaalde instructies ertoe overgaat, bandeloze handelingen te plegen en vernielingen aanricht, heeft de overheid zeker de plicht haar gezag te doen gelden. De organisatie “Organic Movement” heeft aangegeven, niet verantwoordelijk te zijn  voor eventuele gewelddadige handelingen van lieden die ook participeren in het protest. Hypocrisie hebben we  hier momenteel niets aan, men is begonnen aan het protest, en dient op zijn minst de participanten te bewegen, niet tot buitensporigheden over te gaan. Suriname kan namelijk geen taferelen zoals in 1973, wederom meemaken.  Het is daarom van het hoogste belang, dat de  voortrekkers van dit protest, hun volgelingen onder controle houden en geen chaos stimuleren, want dat schijnt wél de bedoeling van bepaalde mensen te zijn. Niemand kan namelijk bevroeden, waarheen bepaalde niet vredige handelingen uiteindelijk toe kunnen leiden.  En temidden van deze onrustige situatie, hebben we momenteel te maken met een koersstijging van de dollar en euro ten opzichte van de SRD. Heeft zogenaamd te maken met een grotere vraag dan het aanbod. Kan een kern van waarheid inhouden, maar heeft ook zeker te maken met een hogere waardering internationaal van de  dollar ten opzichte van de euro.  Ook moet men erbij vertellen, dat de groothandel in ons land in de maand juli en augustus reeds een aanvang maakt met bestellingen in het buitenland en met name het Verre Oosten en dat juist daarom de vraag naar vreemde valuta, behoorlijk toeneemt. Heeft allemaal te maken met de lange aanvoerlijnen  uit bijvoorbeeld een land als China.  Dus de stijging van de koers heeft hier ook mee te maken. Het is ook te hopen, dat bepaalde valutahandelaren niet doende zijn koersen moedwillig op te schroeven, omdat  men met groot ongenoegen kijkt naar maatregelen, die al enige tijd worden genomen en alles te maken hebben met “compliance” regelingen, die het witwassen van crimineel verkregen geld,  moeten tegengaan.
The post SOCIALE ERUPTIES EN WISSELKOERSSTIJGINGEN .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname