SLM HOPELOOS GEVAL

Het ene schandaal na het andere schandaal zijn wij de afgelopen tijd mee geconfronteerd geraakt, maar het meest pijnlijke is dat bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). De SLM die al geruime tijd in grote financiële problemen zit, lijkt nu echt aan de grond. Het lijkt nu bijna onmogelijk om het veelbesproken herstelplan nog uit te voeren, want dat is gesaboteerd door verschillende leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Dit is precies waarvoor de vorige directie en de toenmalige president-commissaris bang waren. Helaas is hun vrees realiteit geworden, ondanks hun geheimzinnigheid die gebaseerd was op geheimhouding die hen was opgelegd door de grootaandeelhouder en het clusterteam van ministers. Precies hoe alles nu bij de SLM in elkaar flikkert, precies dat is de reden geweest, dat het plan geheim moest blijven. De ondergang van de SLM heeft Suriname te danken aan de RvC-leden Leo Brunswijk en Ruben Raven-berg. Bedankt heren, als jullie je hadden gehouden aan de geheimhoudingsplicht die betrekking heeft op de functies van de RvC, dan hadden jullie beiden een toontje lager gezongen. Want wie lekt deze informatie aan de media? Niemand anders dan deze twee heren, had toegang tot deze informatie. Dit is natuurlijk een retorische vraag, want wij weten inmiddels dat Leo de herstructurering niet wilde, omdat hij dan geen invloed meer zou hebben en dan was zijn politieke speelbal weg. Ja Leo, we hebben de lijst waarop staat dat jij 138 keer heb gereisd naar Amsterdam, maar die heb je niet gelekt naar de media. We weten ook dat een lid van het ‘nieuwe managementteam’, hoewel hij over geen enkele capaciteit beschikte om binnen de SLM te werken, toch werd aangenomen, omdat de politiek dat had doorgedrukt. Ook weten wij dat de SLM een hele ABOP-achterban aan beladers moest aannemen, omdat dat een verkiezingsbelofte was. Niemand beseft daadwerkelijk hoe gevaarlijk dit is voor de SLM, en helaas zullen wij het nu ondervinden. Vorige week was het effect van de domme acties van de voormelde RvC- leden te merken, want het Amerikaanse bedrijf AELF MSN 224, LLC, heeft een kort geding aanhangig gemaakt tegen de SLM en alle leden van de RvC. De schuldeiser wil dat de herstructurering van de SLM wordt gestaakt, totdat de rechter in een bodemprocedure over de rechtmatigheid daarvan heeft geoordeeld. AELF heeft aangegeven, een vordering van USD 4.1 miljoen te hebben op de luchtvaartmaatschappij en wil een voorschot van USD 2.463.001 (60%). AELF stelt dat de bedrijfsherstructurering die de SLM aan het doorvoeren is, een negatief effect zal hebben op de schuldeisers. De bezittingen van het bedrijf zullen opgaan in de nieuwe Arena bedrijvengroep en de ‘oude’ bedrijven zullen achterblijven met de schulden. AELF maakt zich ernstige zorgen dat de herstructurering tot gevolg zal hebben dat de schuld niet betaald zal worden. Het voornaamste doel van de herstructurering zou zijn, dat de schulden niet worden betaald. Hoe wil je de SLM dan nu herstructureren, wanneer dit soort rechtszaken komen voor het bedrijf? Hoe kan de SLM überhaupt nog gered worden, als die zich bont en blauw moet betalen aan alle schuldeisers die zich nu geroepen voelen om zich in rap tempo aan te melden. Is er nog hoop voor de SLM, want het ziet er hopeloos uit!
The post SLM HOPELOOS GEVAL .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname