Sewdien zal beleid onderhandse gunningen wijzigen

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft, nadat een klokkenluider aan de bel heeft getrokken over corruptie bij onderhandse gunningen, besloten het beleid om te buigen. Op een slinkse wijze worden de bedragen van de uit te voeren werken steeds onder de SRD 1.5 miljoen gehouden zodat er geen openbare inschrijving gehouden hoeft te worden, meldt een klokkenluider. Uit onderliggende stukken blijkt dat steeds bepaalde bedrijven wordt gevraagd om een offerte uit te brengen. Zo krijgen friends & family steeds het werk gegund in Nickerie.
Uit raadsvoorstellen blijkt dat uitnodigingen voor offertes steeds naar dezelfde bedrijven gaan. De bedrijven zouden gelinkt zijn aan één ondernemer. Zogenaamd zijn de bedrijven hun eigen concurrent. Minister Sewdien zegt aan Suriname dat hij deze kwestie heeft besproken met directeur Sudeshchand Jairam. Besloten is dat het bedrag van SRD 1.5 miljoen teruggebracht zal worden naar een half miljoen. Er moeten zoveel mogelijk openbare aanbestedingen gehouden worden.Door steeds bepaalde bedrijven uit te nodigen om een offerte uit te brengen, worden diverse ondernemers uitgesloten. Slechts enkele bedrijven zijn steeds in aanmerking gekomen om werken uit te voeren. Sewdien zegt dat hij klokkenluiders serieus neemt. Daarom is het besluit genomen om maatregelen te treffen en de zaak verder te onderzoeken. Bij de gunning zullen meer afdelingen worden betrokken. Hierdoor wordt de controle ook opgevoerd, stelt de bewindsman.