Seminar wijst opnieuw op belang traditionele geneeskunde

‘Belangrijke die kennis niet verloren mag gaan’
Tekst en beeld Jason Pinas
PARAMARIBO — “Traditionele en de Westerse geneeskunde kunnen samen. Het móet samen! Maar men wil dat hier niet.” Dit stelt Claudette Toney, voorzitter van Stichting Alternatieve Geneeswijze Grantangi Kondre Mama, tegenover . Zaterdag werd het opo yari-seminar gehouden over alternatieve en complementaire geneeswijze.
Ze is ervan overtuigd dat wettelijke toestemming aan traditionele genezers in Suriname voordelen zal hebben voor de volksgezondheid in het algemeen. “Er zijn andere belangen die spelen.” Wat die ‘andere belangen’ zijn en voor wie die zo zwaarwegend zijn wil Toney niet zeggen. Het seminar is een van de fora waarop dit thema afgelopen maanden regelmatig is besproken.

“Door die traditionele kennis zijn we zo groot geworden. Sommige mensen noemen het bijgeloof maar wij zien het niet zo. We zijn ermee opgegroeid“
Kapitein Muriël Fernandes
Ontwerp kaderwet
In 2020 heeft de stichting bij De Nationale Assemblee een concept kaderwet ingediend. Als voorzitter beklaagt Toney zich er over dat nog steeds niet bekend is wat ermee gaat gebeuren. Wel is men ontvangen door parlementariërs, onder wie voorzitter Marinus Bee, en de presidentiële stuurgroep Traditionele Medische Systemen Industrie. Maar een bevredigend antwoord laat nog altijd op zich wachten.
“De reactie aan ons is dat we moeten wachten. Maar dat doen we al twee jaar en het is nog steeds niet op de agenda van de assemblee gekomen”, verzucht Toney. Ze wijst erop dat goedkeuring van de wet ook als bescherming zal dienen voor traditionele genezers. “Als die wet niet wordt aangenomen zou men kunnen zeggen dat iedereen die nu medicijnen maakt strafbaar is.” De conceptwet vervat regels waaraan een ieder zich zal moeten houden.
Kennis van bigi sma
Tijdens het seminar zijn kapitein Muriёl Fernandes van Cassipora, Sandra Jeffrey-Arichero van het Vids-bureau en verloskundige Mayra Simons afzonderlijk ingegaan op traditionele moeder- en kindzorg bij inheemsen en creolen. Het drietal is het over eens dat de kennis van de ‘bigi sma’ ook in de moderne tijd niet verwaarloosd mag worden.
“Door die traditionele kennis zijn we zo groot geworden. Sommige mensen noemen het bijgeloof maar wij zien het niet zo. We zijn ermee opgegroeid”, zei Fernandes tijdens haar presentatie. Jeffrey-Arichero onderschreef dit. Hoewel ze nu al een volwassen vrouw is, zegt zij: “IK leer nog altijd nieuwe dingen van mijn moeder. In feite gooien wij als inheemsen niets weg. We gebruiken bijna alles dat in de natuur voorkomt.”
Kruiden
Rode katoen, konsaka wi’ri en blaka uma zijn een deel van de kruiden waarover Simons sprak als planten die worden gebruikt als medicijn voor zowel moeder als kind. “Deze bladeren kan je gewoon overal vinden. En ze hebben geen bijwerkingen.” Drie maanden lang stoombad is volgens haar ook een cruciaal onderdeel van de zorg voor de vrouw na een bevaling. “Dit is belangrijke kennis die niet verloren mag gaan.”