Scholieren christelijk havo eisen andere leraar economie

Scholieren van het christelijk havo te Tourtonne willen niet langer les volgen van de leraar, die het vak economie verzorgd. Gisteren hebben ze hun misnoegen geuit in gesprek met Suriname Go. Volgens de scholieren verzorgt de leraar geen goed les. Ze eisen een nieuwe leraar voor het vak economie.
De scholieren hebben meerdere malen hun misnoegen geuit bij de directrice. Zeker twee keren hebben ze de directie gevraagd om in te grijpen. Echter, zonder resultaat. “Vanaf het begin ging het al stroef. Hij was niet zeker van welke leerstof we moeten krijgen voor economie 2. Hij geeft les op vwo-niveau, terwijl we op havo les op niveau moeten krijgen. En dat komt in conflict met wat wij moeten krijgen voor het examen,” geeft een van de scholieren aan.
Enkele scholieren volgen bijlessen in economie. “Als er een vraag gesteld is, komt hij naar mij om te vragen als die goed is. Hij wacht eigenlijk op mijn goedkeuring,” laat een scholier weten die bijles volgt.
Ze geven duidelijk aan dat de leraar het vak niet beheerst en niet capabel genoeg is om economie te verzorgen. Over anderhalve week hebben de scholieren examen. Ze zitten met de handen in het haar. Vooral degene die geen bijles hebben gevolgd.
Verder geven de scholieren aan dat de leraar zich geïntimideerd voelt en daardoor lelijke opmerkingen maakt naar hun toe. “Wij maken dit wereldkundig, zodat er een verandering hierin komt. Want dit kan niet,” geven ze aan.
De huidige economie leraar is ingevallen voor een collega, die de school heeft verlaten. Er is nog een leraar voor economie die goed les geeft, maar ze mogen van de directie geen extra lessen volgen bij haar, geven de scholieren aan.
Een poging om de directeur te spreken voor hoor en wederhoor is niet gelukt. “Verlaten jullie direct het terrein,” was haar antwoord toen aan haar werd gevraagd om een reactie te geven. De scholieren hopen dat er een oplossing komt en zijn niet bang voor eventuele rancuneuze maatregelen vanuit de leiding van de school.