SBV: ‘Maak Suriname sterk, laat speculatief handelen achterwege’

De Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV), stelt in een persbericht, dat zij reeds geruime tijd in overleg is met de regering en de Centrale Bank van Suriname (CBvS), over de stijging van de wisselkoers en de maatregelen om deze af te remmen. “Op initiatief van de regering wordt in een gestructureerde vorm hierover regelmatig overleg gevoerd tussen de regering, de Centrale Bank, de bankiersvereniging en de vereniging van cambio’s. Het hiervoor opgerichte platform is op 4 augustus 2022 door president San-tokhi geïnstalleerd en na deze datum al diverse malen samengekomen”, aldus de SBV. Ter bestrijding van de sterke stijging van de wisselkoers zijn de volgende maatregelen afgesproken en ook al in verschillende stadia van uitvoering:
Verkoop van vreemde valuta door deviezenbanken vanuit hun eigen reserves.
Verruimde retentieregeling van exportopbrengsten te verkopen door de deviezenbanken.
Verruiming van het omzetten contante naar girale USD’s door de Centrale Bank.
Verruiming van het aanbod aan vreemde valuta in de markt door interventie door de regering.
Nadere ordening door de Centrale Bank van de retentieregeling, waardoor de deviezenbanken retentiemiddelen tegen vaste wisselkoersen moeten kopen.
De SBV onderschrijft volkomen het belang van een efficiënt werkende vreemde valutamarkt en een stabiele wisselkoers en heeft er vertrouwen in dat de getroffen maatregelen een positieve uitwerking zullen hebben op het beteugelen van de wisselkoers. De SBV wil wel benadrukken, dat een stabiele en gezonde wisselkoers alleen te bereiken is in samenhang met evenwichtige fiscaal-budgettaire verhoudingen en een gunstige ontwikkeling van de reële economie, voornamelijk groei van export.
De SBV doet een beroep op alle betrokken partners om naleving van de gemaakte afspraken te waarborgen, zodat alle betrokkenen binnen hun specifieke taakstelling hun rol effectief kunnen blijven vervullen. Ook doet de SBV een dringend beroep op alle vragers en aanbieders van valuta om speculatief handelen achterwege te laten. “Ook het kopen van Surinaamse producten wordt aanbevolen boven geïmporteerde producten. Zo maken we samen Suriname sterk”, aldus de SBV.
The post SBV: ‘Maak Suriname sterk, laat speculatief handelen achterwege’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname