Sasi Sura – Het Javaans Nieuwjaar

De Heilige Vastenmaand Sasi Sura van de Javanisten valt dit jaar in het tijdvak van 31 juli tot en met maandag 29 augusts 2022. Hoewel Sasi Sura elk jaar altijd op dezelfde dag van de Javaanse kalender valt, varieert die datum in de Gregoriaanse kalender van jaar tot jaar, omdat de Gregoriaanse kalender een zonnekalender en de Javaanse kalender een maankalender is. Dit verschil betekent dat Sasi Sura in de Gregoriaanse kalender van jaar tot jaar tien dagen per jaar verschilt. Binnen de Surinaamse gemeenschap kent men het tegenwoordig als het Javaans Nieuwjaar.
Benadrukt moet worden dat deze periode, in het bijzonder de eerste dag van de maand Sura, geen feestdag of feestperiode is. De eerste dag van Sasi Sura is net zo heilig als het begin van leven, geschapen door Gusti Yang Maha Suci. Volgens de leerstelling van Sangkan Paraning Dumadi; de oorsprong en de bestemming van de mens, staat deze maand geheel in het teken van het ontstaan van leven.
Het begin van Sasi Sura; het Javaans Nieuwjaar, wordt op religieuze wijze gevierd middels een slametan; gebedsdienst in de sanggar, het gebedshuis van de Javanisten. Rond middernacht worden de nieuwelingen en zij die zich willen verdiepen in het geloof, gedoopt. Vanaf dat moment zijn ze Javanist volgens de leerstelling van Sangkang Paraning Dumadi.
Sasi Sura kan als volgt verklaard worden:Sasi betekent maand en Sura is een combinatie van de woorden Suci (heilig) en Ragga (het lichaam / de ziel). Sasi Sura betekent dus de maand waarin lichaam en ziel worden gereinigd. Het doel hiervan is om al het negatieve te verbannen middels innerlijke geestelijke voeding. Gedurende de maand Sura worden er geen activiteiten zoals het bouwen of renoveren van het huis, verhuizingen, feesten, huwelijken, besnijdenissen en andere soortgelijke activiteiten binnen de Javaanse gemeenschap gehouden.
Het vastenVoor de Javanist is dit dé periode van het jaar voor meditatie, aanbidding en het vasten. Het vasten is naast het bidden, een instrument dichterbij de Schepper; Gusti Yang Maha Suci, te komen. Door te vasten wordt de Javanist gezuiverd van ongehoorzaamheid en kwaad en wordt hij innerlijk gesterkt om kwade gedachten achterwege te laten. Gedurende deze maand wordt de nadruk gelegd op het volgen van de richtlijnen van het geloof volgens de leerstelling van Sangkan Paraning Dumadi. Vasten volgens deze leerstelling houdt niet alleen in het niet nuttigen van dierlijke consumptieproducten maar ook het weerstaan van alle aardse verleidingen (Tapa Brata).
Reiniging van lichaam en zielHet leven is een geschenk van God en het lichaam is het Huis van Gusti Yang Maha Suci, de Liefdevolle Barmhartige God. Het lichaam is de dienaar van de geest, immers een gezond leven begint bij een gezonde ziel. Een gezond leven is afhankelijk van een gezond milieu (micro- en macrokosmisch). Het is daarom dat Gusti Yang Maha Suci de mens als opdracht heeft meegegeven om vanuit de basis; de liefde, zijn gezin en de gemeenschap te dienen. Daarom is het van enorm belang om zaken als woede, egoïsme, wellust en hebzucht voor materiële als immateriële zaken te vermijden.
Leven in harmonie is zeer essentieel onder de Javanisten. Harmonie geeft balans in het leven en op zijn beurt geeft balans een gelukkig en veilige motivatie van het leven. Wees vooral niet opdringerig in het leven. Het gezin en sociaal leven nemen een belangrijke plaats in onder de Javanisten. Voor de Javanist is het onvoorstelbaar om gescheiden te leven van zijn familie. Het behouden en onderhouden van het sociale leven is de Javanist heilig. Individualisme wordt niet geoorloofd binnen het Javanisme.
Het einde van het vastenOp de 30ste van de maand Sura; Bakda Sura of Dina Lebaran, wordt een dankdienst gehouden en de belijders vragen elkaar vergiffenis voor gemaakte fouten (Semba Sungkem). Deze dag typeert het eind van de vastenperiode. Alle gelovigen komen bijeen in de Sanggar om zich gezamenlijk te richten tot Gusti Yang Maha Suci en Hem dank te zeggen dat hij het weer mogelijk heeft gemaakt om de Zegeningen van Sura te verwerven. Dina Lebaran bij het einde van Sasi Sura is dé grootste sociale activiteit in de Sanggar. De heilige maand Sura wordt feestelijk afgesloten met verschillende culturele activiteiten.
Tumapak warso inggal bhambang Sura taun Ehé 1956. Gelukkig Nieuwjaar vol Welzijn en Welvaart toegewenst.
Pernatan Adat Djowo Sunaring Mulya SedjatiJay Tjong-A-ThamSecretaris