Santokhi: “Regering heeft eigen intern onderzoek ingesteld in fraudezaak vervalste reçu’s”

Naast het onafhankelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie, heeft president Chan Santokhi aan minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning de opdracht gegeven om een intern onderzoek uit te voeren. Het onderzoek in deze fraudezaak, waarbij via vervalste reçu’s SRD 40,9 miljoen van staatsfinanciën is weggesluisd van rekeningen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is reeds enkele dagen gaande.
Dit zei de president zondag in het radioprogramma Welingelichte kringen van Radio ABC.
Voorlopig onderzoek wijst uit, dat er geen gebruik is gemaakt van financiële systemen en procedures bij de indiening van stukken op het ministerie van Financiën en Planning.
Ook is gebleken dat er gebruikgemaakt is van vervalste documenten met photoshopping van persoonlijke stukken en aantekeningen buiten het financieel systeem. Voor het intern onderzoek heeft de bewindsman hulp ingeroepen van externe deskundigen en accountants, de Rekenkamer en de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad).
President Santokhi gaf aan dat hij maandag de resultaten en de maatregelen die genomen zullen worden, gepresenteerd krijgt. Het staatshoofd is van mening dat het onderzoek veilig verricht moet worden. “Ik heb daar geen personen nodig die het onderzoek zouden kunnen saboteren of beïnvloeden”, aldus het staatshoofd.
Het is belangrijk dat in deze zaak alle daders snel in kaart worden gebracht en opgespoord, zei Santokhi.