Santokhi: Kansen over oorlog in Oekraïne bespreken met Rutte

De oorlog in Oekraïne biedt volgens president Chan Santokhi ook kansen op het gebied van olie, gas én de agrarische sector. Deze kwestie staat ook op de agenda tijdens het bezoek van de Nederlandse premier, Mark Rutte, maandag en dinsdag. De effecten van de oorlog in Zuid-Europa is overal in de wereld merkbaar.
Het staatshoofd geeft aan dat de regeringsleiders niet alleen overleg zullen hebben over zaken de twee landen en hun samenlevingen rakende. “Leiders praten ook over zaken die zich internationaal voltrekken. Het is belangrijk om te bespreken wat onze gezamenlijke positie zou kunnen zijn in multilaterale instituten”, laat Santokhi optekenen via de Communicatiedienst Suriname.In de hoedanigheid van Caricom-voorzitter zal de president, premier Rutte uitleggen dat investeren in Suriname veel voordelen met zich zal meebrengen. “Investeren in Suriname betekent ook investeren in de Caricom. Investeerders kunnen gebruik maken van de Caricom als regionale organisatie”, geeft aan.

Hij merkt verder op dat er koninkrijksdelen zijn in de Caribische regio bijvoorbeeld Bonaire, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. “Die zullen ook geassocieerde leden worden van de Caricom.” Het staatshoofd zegt dat er voldoende onderwerpen zijn die vanuit een Caricom-perspectief kenbaar gemaakt kunnen worden.President Santokhi benadrukt dat het bezoek van de Nederlandse regeringsleider een bevestiging is dat de samenwerking op alle niveaus goed geregeld is. “Natuurlijk zijn er nog issues, maar ook die zullen besproken worden om de hernieuwde relatie verder te intensiveren.” De regeringsleiders zullen behalve een bilateraal gesprek, ook een evaluatiegesprek gesprek hebben. Deze zal gaan over de huidige samenwerking. Het aantrekken van investeringen vanuit Nederland staat heel hoog op de agenda van het staatshoofd. Verder zal de president met de premier van gedachten wisselen over onder andere veiligheid, onderwijs, economie en visumbeleid.