Santokhi heeft graag gedragscode voor assembleeleden

Bij de ingebruikname van de nieuwbouw van De Nationale Assemblee (DNA) heeft parlementsvoorzitter Marinus Bee de gedragscode voor personeel van het college gepresenteerd. Elk personeelslid krijgt volgens hem een exemplaar van “De Nationale Assemblee, Ethische Gedragscode Dienst en Kledingvoorschriften”. “Het is allemaal bedoeld om de diensten als DNA te verheffen”, sprak de voorzitter. President Santokhi juicht deze stap toe. Hij ziet echter ook graag een gedragscode voor assembleeleden.
“Niet alleen het gebouw moet een uitstraling zijn, maar ook de medewerkers”, zei het staatshoofd. Hij sprak de hoop uit dat het parlement zo snel mogelijk ook een code kan ontwikkelen voor DNA-leden. Volgens de president hebben de volksvertegenwoordigers een bijzondere taak en verantwoordelijkheid welke zichtbaar zijn voor de samenleving. Hij meent dat er dan ook vanuit dat deel van DNA een professionele houding gepresenteerd moet worden. “Dat is wat het volk van zijn vertegenwoordigers wil”, aldus het staatshoofd.
Volgens Bee kan DNA geen organisatie zijn zonder regels. “Vaak wanneer we mensen willen aanspreken, is het goed dat regels vooraf zijn vastgesteld”, zei hij. In dat kader zijn de ethische gedragscode en kledingvoorschriften vastgelegd voor het personeel. Bee: “Het moet dienen als uw bijbel, want er zijn regels beschreven, maar ook sancties. Elk personeelslid krijgt een exemplaar. Het is allemaal om onze diensten als DNA te verheffen.”
Volgens Bee is er in de afgelopen periode hard gewerkt om een aantal veranderingen te brengen in de organisatie. Zo is overgegaan tot uniformiteit in kleding. “Vanaf nu is de dienst een geüniformeerde dienst. Het brengt verantwoordelijkheid met zich mee, want 1×24 uur zullen mensen u herkennen als personeel van DNA. Dus u gaat beter op uzelf moeten letten, hier maar ook buiten uw werkplek”, richtte Bee zich tot het DNA-personeel.
De parlementsvoorzitter presenteerde vervolgens het eerste strategisch beleidsplan, namelijk “DNA van strategie naar actie 2022-2026”. Tegen de achtergrond van de Trias Politica is er ook een eigen logo voor DNA ontworpen. Tot voor kort had het parlement hetzelfde logo als de regering. “We zijn een van de drie machten, dus vanaf vandaag hebben we ook een ander logo. Het verschilt met dat van de regering”, zegt DNA-voorzitter Bee.