Santokhi en Rutte bespreken verruiming Makandra-projecten

President Chandrikapersad Santokhi en minister-president Mark Rutte, gingen gisterenmiddag in het Presidentieel Paleis, in op vragen van de pers. President Santokhi zei, dat de samenwerking tussen Suriname en Nederland in een ‘’heel grote versnelling is gekomen’’, toen hij een bezoek bracht aan Nederland. Hij gaf aan, dat er ook afspraken zijn gemaakt over de Makandra-projecten, waarbij overheidssamenwerking plaatsvindt binnen verschillende departementen/sectoren.
“We hebben daarom ook geconcludeerd, dat dit verruimd moet worden naar meerdere gebieden van samenwerking tussen Suriname en Nederland. Hier moet er diepgang komen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maar ook dat de samenwerking niet beperkt zal moeten blijven tot de overheidssector, maar verder uitgebreid wordt naar de private sector. Dit zijn allemaal zaken die wij tot nu toe besproken hebben. Voor wat betreft het vraagstuk van personenverkeer, daar hebben we nogmaals de commitment voor uitgesproken, want wij hebben als land, Suriname al visumvrij gemaakt voor het binnentreden en dat willen wij graag zien voor onze Surinamers, zeker als het gaat richting Europa.
Nederland zal ons daarbij ondersteunen”, aldus de president. Ook de gevolgen van klimaatverandering en de enorme wateroverlast zijn gisteren ter sprake gekomen tijdens de ontmoeting tussen de regeringsleiders. Suriname heeft reeds bijstand ontvangen van Nederland. Volgens de president zal er nu samen met deskundigen worden gewerkt aan onze kuststrook, zodat de waterbeheersing kan worden aangepakt. De problemen in de gezondheidssector zijn tevens besproken en er zijn beloftes gedaan, dat Suriname zal worden bijgestaan met de juiste expertise en met de nodige middelen.  ‘’Over de olie- en gassector is er ook gesproken’’, zegt Santokhi. Hij liet weten, dat de directeur van Staatsolie, Annand Jagesar, momenteel in Nederland is om gesprekken te voeren met de private sector, waar de verschillende mogelijkheden worden afgetast voor eventuele samenwerkingen en het delen van inzichten.
The post Santokhi en Rutte bespreken verruiming Makandra-projecten .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname