Santokhi benadrukt bij VN investeren in onderwijs

NEW YORK — “Onderwijs is de sleutel tot het ontsluiten van ontwikkelingspotentieel en biedt de voorwaarde om de intergenerationele armoedecyclus te doorbreken. We hebben een aantal belangrijke beleidsinterventies gedaan, waaronder het verstrekken van financiële prikkels, om het schoolgeld tot een minimum te beperken en de z financiële last voor gezinnen te verlichten.”
Zo sprak president Santokhi maandag tijdens de Summit of Transforming Education, als onderdeel van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hierbij werd het belang van onderwijs aangekaart. Ondanks de vele crises wereldwijd wordt het nodig geacht te investeren in goed onderwijs. Santokhi gaf in zijn toespraak een samenvatting van de aanpak van het onde