Samenwerking ministeries om Nickerie te behoeden van wateroverlast

Om het district Nickerie te behoeden van wateroverlast zijn er door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in samenwerking met de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Openbare Werken (OW), grote inspanningen getroost om de belangrijke beschermingswerken zoals de lekbeteugelingsdam en de waterspiegel in de Nannizwamp op peil te houden.
Volgens directeur Landbouw, Soedeshchand Jairam, is er constant overleg tussen de ministeries en de respectieve districtscommissarissen tezamen met hun werkarmen.
Het waterpeil wordt gemonitord en er worden activiteiten ontplooid om de miljoenen liters zwampwater sneller en in grotere volumes naar de rivieren te kunnen afvoeren. Het ministerie van LVV heeft machines ingezet om dammen te verstevigen, de natuurlijke afvoeren te verbreden en kunstmatige afvoeren aan te leggen.
In de afgelopen tijd is er steeds geprobeerd het waterpeil in de Nannizwamp op een hoogte van 3,21 meter te houden, desondanks wordt er volgens de directeur op dit moment een waterpeil van 3,28 meter opgemeten. “Dat betekent dat er meer druk op de dammen wordt gelegd en dat het soms nodig zal zijn water via boeren hun afvoersystemen uit te lozen, maar er is geen reden tot paniek. Het waterpeil is onder controle,” verzekert Jairam.