Sallons: ‘Nieuwe regelgeving aanleg duikers stimuleert corruptie’

Volgens de bondsvoorzitter op het ministerie van Openbare Werken (OW), Michael Sallons, wordt met de nieuwe regelgeving inzake het plaatsen van duikers corruptie in de hand gewerkt. Volgens hem kan het niet zo zijn, dat voor het plaatsen van duikers, slechts één aannemer in dienst wordt genomen die is ingeschreven bij het ministerie. ‘’Vroeger konden burgers de vergunningsaanvraag voor het plaatsen van duikers, zelf indienen. Nu kan dat niet meer. Je moet dat via een aannemer doen, die geregistreerd staat bij OW. Ook het aanleggen van de duikers, moet door een aannemer geschieden. Hoe gaat de “kleine man” dit alles kunnen betalen”, vraagt Sallons zich af. Sallons zegt zich onder andere zorgen te maken over de hoge bedragen die neergeteld moeten worden, voor het in dienst nemen van een aannemer. Volgens hem zal de gemiddelde Surinamer dit niet kunnen betalen. Sallons merkt dat de regering niet tracht de gemeenschap tegemoet te komen, maar juist zaken zwaarder maakt. Volgens Sal-lons is dit model verder corruptiegevoelig, omdat de opzichter SRD 5000 verdient. “Wat als de persoon hem meteen SRD 5.000 geeft om zijn mond dicht te houden en alles bezandt. Waar de ambtenaar SRD 5.000 per maand krijgt, kan hij dat bedrag in een dag erbij krijgen”, aldus Sallons.
The post Sallons: ‘Nieuwe regelgeving aanleg duikers stimuleert corruptie’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname