Rusland: Regering moet goed voorbeeld geven

NPS-voorzitter Gregory Rusland heeft dagelijks te maken met mensen die klagen over de moeilijke situatie in het land. In een paar dagen tijd is het salaris van de mensen op. Het is moeilijk om het hoofd boven water te houden. De partijleider zei bij de installatie van zes onderafdelingen in het district Para dat de regering veel goede dingen doet, maar er gebeuren ook dingen waar het volk boos over wordt. Wanneer van het volk wordt verwacht dat het de buikriem strak moet aanspannen de regering ook het goede voorbeeld moet geven. Het volk vertrouwt de regering dan niet en raakt geïrriteerd. De rust moet terug in het land.

De wisselkoers die steeds omhoog gaat, zorgt voor de stijging van goederen en diensten. Rusland hield zijn gehoor voor dat Suriname een importeconomie heeft. De meeste goederen in de winkels worden geïmporteerd. De mensen vragen wat de NPS gaat doen om de situatie ten goede te keren. De politicus voerde aan dat de NPS in de regering zit maar niet genoeg invloed heeft om datgene te doen wat ze zou willen. Het is nodig dat de partij een betere positie krijgt bij de komende verkiezingen. Hier wordt hard aan gewerkt. Rusland merkte op dat van 2000 tot 2010 de koers stabiel is gebleven op SRD 2.80 voor de US-dollar. Toen zei men dat stabiliteit niet goed was en het geld is na 2010 ‘gebost’.

Rusland voerde aan dat eenheid in de regering belangrijk is. Maar politieke partijen in de coalitie zijn reeds campagne aan het voeren. Ze zijn teveel in de verkiezingssfeer. Er wordt onderling gevochten. Op weg naar het behalen van het presidentschap worden er allerlei uitspraken gedaan om de populariteit. Daarmee wordt aangetoond ook dat er geen eenheid van bestuur is, ook al wordt dat gepredikt. Er is volgens Rusland te veel irritatie in de samenleving.