Rotary-topper onder indruk van gemeenschapsprojecten

De District Governor van de Rotary, Sonya Alleyne, die onlangs op oriëntatiebezoek was in Suriname, is onder de indruk van gemeenschapsprojecten die worden uitgevoerd door de vier Rotary clubs. Zij heeft onder begeleiding van Rotary Club Paramaribo Central (RCPC) en de overige Rotary clubs, meerdere gemeenschapsprojecten ondersteund. Zij heeft ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chan Santokhi, met wie zij de toekomstperspectieven van de Rotary heeft besproken en om na te gaan, welke ondersteuning nog meer gewenst is.

President Shirley Sowma-Sumter van RCPC heeft, tijdens de Rotary gezamenlijke bijeenkomst haar genoegen geuit over dit oriëntatiebezoek en de geboden ondersteuning aan Rotary Suriname. De gemeenschapsprojecten die zijn ondersteund, variëren van deelname aan de Rotary Suriname Obesitas walk tot aan het overhandigen van verbruiksartikelen en het doneren van gelden.

Tijdens het bezoek aan ’s Lands Hospitaal, heeft de officiële ingebruikname van een toilettengroep voor de afdeling Gastro-Enterologie plaatsgevonden. Het totale budget was ongeveer US$ 15.000, waarvan RCPC US$ 10.000 doneerde. Na deze plechtigheid werden de Rotarians in het ziekenhuis rondgeleid door medisch directeur, Soenita Nannan Panday. R

RCPC heeft een aantal projecten met ’s Lands Hospitaal uitgevoerd. In 2018 is de toilettengroep op de eerste en tweede etage van het ziekenhuis gerenoveerd. In 2021 en eerder dit jaar werden medisch apparatuur en verbruiksartikelen geschonken, die waren ontvangen van Rotary Oosterhout en Rotary Ohio. Ook is er een cheque overhandigd aan Margary Muringen, voorzitter van de Vereniging van Kinderartsen in Suriname.