RIJBEWIJZEN TROEP

Het wordt naar de mening van Keerpunt de hoogste tijd, dat de minister van Justitie en Politie , Kenneth Amoksi, een onderzoek instelt bij de afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname en de gemeenschap duidelijkheid verschaft, wat daar eigenlijk aan de hand is en waarom het haar niet lukt, op tijd rijbewijzen aan belanghebbenden te verschaffen.  Momenteel is het zo, dat als je een rijbewijs  dient te ontvangen, dat niet mogelijk is. E-rijbewijzen worden al geruime tijd niet verstrekt ofschoon er destijds door de leverancier zeker 100.000 van deze blanco plastic rijbewijzen zijn bijgeleverd. De vraag die onmiddellijk rijst, is of al deze rijbewijzen al zijn uitgegeven , en zo nee, waarom ze niet worden  verstrekt. Momenteel is het ook zo dat rijbewijzen  die verlengd dienen te worden een strookje aangehecht krijgen en daar moet de bezitter het dan bijvoorbeeld een jaar lang mee doen. Als er dan nog geen rijbewijzen voor handen zijn, wordt er een stempel op het voormelde strookje gedrukt en dan mag je weer een hele  poos wachten.  Dit kan toch niet zo doorgaan? Als  er contact wordt opgenomen met de afdeling Rijbewijzen, krijg je geen zinnig antwoord. Ook is het niet uitgesloten, dat je wordt afgesnauwd door een onbeleefde agent van politie.  Keerpunt is en blijft van mening dat de minister van Justitie en Politie de persoon is, die ons allen kan komen vertellen, waar de schoen wringt bij de afdeling Rijbewijzen van het KPS.  Keerpunt spreekt de hoop uit, dat zulks spoedig gebeurt. We maken namelijk een figuur als modder aangezien we als land niet eens in staat zijn, een fatsoenlijk rijbewijs af te geven aan geslaagden en mensen die voor een verlenging van hun bestaand rijbewijs in aanmerking komen.
The post RIJBEWIJZEN TROEP .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname