RGD-directie betreurt actie VRA, geëiste loonsverhoging niet haalbaar

De directie van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) is niet te spreken over de acties die aangekondigd zijn door de Vereniging Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA). De VRA heeft gisteren bekendgemaakt, dat de artsen van de RGD met ingang van 16 november t/m 18 november, in actie zijn. De actie houdt in, dat er slechts twee uren gewerkt zal worden. Dit betekent dat de middagdiensten weg komen te vallen. De artsen stellen, dat ze in een dusdanige moeilijke situatie verkeren dat zij genoodzaakt zijn de dienstverlening naar de samenleving toe in te korten. De leiding van de RGD betreurt de houding van de VRA ten zeerste, omdat volgens hen kortelings, namelijk op 11 november, er overleg is geweest tussen de directie van de RGD en het bestuur van de VRA. Tijdens het onderhoud is er volgens de directie, een dringend beroep gedaan op de VRA om het wensenpakket te herzien. In het VRA Wensenpakket 2022, dat volgens de VRA al langer dan zes maanden in het bezit van de RGD-directie is, wordt een loonsverhoging van 50 procent geëist.
De RGD-directie stelt dat een dergelijke loonsverhoging niet haalbaar is.
Volgens de directie zitten de RGD-artsen reeds in een bevoorrechte positie ten opzichte van het cao-personeel. Zij komen onder andere in aanmerking voor een reeks secundaire voorwaarden die het overig personeel niet geniet. Hoewel de directie niet tegemoet kan komen aan de eis van de VRA, blijft zij bereid overleg te voeren met de VRA. De RGD-directie roept het bestuur van de VRA op om de rust te bewaren en wederom om de tafel te zitten, zodat er samen een oplossing gevonden kan worden. Verder zal de directie van de RGD alle beschikbare middelen inzetten om de toegang tot zorg aan de samenleving te garanderen. De RGD-directie verzoekt de RGD-artsen alle acties, in welke vorm dan ook, achterwege te laten. De RGD-directie erkent dat de financieel-economische situatie in Suriname, ‘’enorm uitdagend’’ is, doch verzoekt de VRA rekening te houden met de liquiditeitspositie van de RGD.
The post RGD-directie betreurt actie VRA, geëiste loonsverhoging niet haalbaar .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname