‘Resource Curse voorkomen, goed bestuur moet prevaleren’

“Regeringen over de hele wereld zijn maar al te blij als bodemschatten van de natuur binnen hun landsgrenzen worden gevonden. Velen rekenen zich al direct rijk na zo een vondst. De literatuur wijst echter uit dat de vondst van een natuurlijke grondstoffenbron, vaker uitmond in een vloek. Hiervoor is de naam Resource Curse (grondstoffenvloek) bedacht en voor aardolie de specifieke benaming Oil Curse”, aldus VES-voorzitter Steven Debipersad, tijdens een onlangs gehouden discussieavond over de duurzame ontwikkeling door de private sector met betrekking tot het olie en gas gebeuren in ons land. Debipersad: “De dienstverleningsactiviteiten door Surinaamse ondernemers, Surinaams kader en het sparen van een groot deel van de inkomsten in de toekomst uit aardolie- en aardgasactiviteiten, zijn in de goede richting. Maar om niet in de val van de Resource Curse te komen als land, zal goed landsbestuur prevalent zijn. Wanneer zullen voor ons de zeven vette jaren aanbreken na de zeven, of misschien wel zeventig magere jaren? Zullen deze nu eindelijk na de 7e olievondst aanbreken?”
Local content
In de periode dat een natuurlijke hulpbron – bijvoorbeeld aardolie – van een zegen naar een vloek gaat, kan volgens Debipersad veel positiefs gedaan worden om het tij te keren. “Zeker is dat door waardecreatie en waardetoevoeging meer geld in de lokale economie blijft. Voornamelijk de aansluiting van het lokaal ondernemerschap en arbeidskrachten werkt positief. Maar hoe ontwikkel je zo een local content? Op veel plaatsen begint dit met diensten aan te bieden op binnenlandse zeehavens, shore base wordt dat genoemd. Alles wat nodig is voor de aardolieplatforms in de diepe zee, kan op zo een zeehaven worden aangeleverd of geassembleerd.” Debipersad haalde het voorbeeld aan van ons buurland Guyana, waar de meest bekende shore base operator, Guyana Shore Base Inc. (GYSBI), in East Bank Demerara is. “In 2017 verkreeg deze operator het contract van Exxon om diensten te leveren en werd vervolgens in 2020 volledig operationeel met inmiddels meer dan 600 werknemers, waarvan 95 procent lokale Guyanese krachten zijn”, vertelde Debipersad.
Spaar en Stabilisatie Fonds
“De afgelopen maanden is de discussie in Suriname gevoerd over het Spaar en Stabilisatie Fonds, waarin bijdragen van de toekomstige diepzeeoliesector gestort moeten worden als een appeltje voor de dorst, dus als zekerheid in tijden van onzekerheid. En deze discussie moeten wij zeker voeren als land, want het fonds is leeg. Als de meer-inkomsten uit de goudsector in dit fonds  – waarvan de wet al in 2017 is goedgekeurd – waren gestort, hadden wij de crisis van 2020 echt anders ervaren”, zegt Debipersad. ‘’Maar voordat wij komen bij het sparen, moeten wij als land wel eerst nadenken en praten over hoe en door wie het geld uit de winning van natuurlijke hulpbronnen wordt verdiend. Blijft dit binnen een kleine groep of worden de inkomsten breed getrokken?” Debipersad haalt aan dat de VES daarom getracht om deze discussie te initiëren, nadat de ground breaking plaatsvond te Suzannasdaal in Commewijne, waarvan Firm Engineering een belangrijke partner is. Na dit heugelijk feit werd Firm in de persoon van de Guido Koorndijk bereid gevonden om meer hierover en de potentie van zo een shore base in Commewijne zo dicht bij Paramaribo, uit de doeken te doen.
The post ‘Resource Curse voorkomen, goed bestuur moet prevaleren’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname