René van Rooij nieuwe voorzitter Surinaamse Bankiersvereniging

René van Rooij, directielid van de Surinaamsche Bank N.V., is op de Algemene Ledenvergadering vrijdag gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging.
In het nieuwgekozen bestuur hebben verder zitting Terence Gonesh (Surichange Bank N.V.) als ondervoorzitter, Eblein Frangie (Finabank N.V.) als secretaris en Maureen Badjoeri (Trustbank Amanah) als penningmeester.
De nieuwgekozen voorzitter sprak zijn waardering en dank uit aan de uittredende bestuursleden. ”Hartelijk dank voor jullie inzet voor het bestuur de afgelopen periode. Jullie toewijding is zeer belangrijk geweest voor de vereniging en wordt dan ook zeer op prijs gesteld”.
Van Rooij dankte de leden voor het mandaat gegeven aan het nieuwe bestuur en gaf aan dat er een positieve inbreng verwacht mag worden van deze keuze.
Belangrijk voor hem is dat de stem van alle banken gehoord wordt in het bestuur en dat deze stem tot uiting zal komen in de communicatie met de verschillende gesprekspartners. Tenslotte gaf de nieuwe voorzitter aan dat er binnenkort een workshop door het nieuwe bestuur met de leden zal worden georganiseerd om samen vast te stellen hoe hier invulling aangegeven zal worden en waarop de nadruk zal worden gelegd.