Rehabilitatiewerkzaamheden Henarbrug morgen van start

Maandag wordt een aanvang gemaakt de rehabilitatie van de Henarbrug in het district Nickerie. De werkzaamheden zullen duren van 08.00 uur tot 17.00 uur. Dit zal geschieden voor een periode van drie weken tot een maand.
Vanwege het feit dat machines tijdens de werkzaamheden op de brug zullen staan, wordt een beroep gedaan aan het vrachtverkeer om na 17.00 uur daarvan gebruikt te maken.
Ter plaatse zullen er aanwijzingsborden zijn, maar ook de politie zal daar aanwezig zijn om de nodige richtlijnen te geven. Op de weggebruikers wordt een beroep gedaan om daarmede rekening te houden en hun medewerking te verlenen door de aanwijzingen ter plekke stipt op te volgen.