REGIME CHANGE?

Suriname gaat al jaren door een economisch en financieel diep dal en de neergang werd reeds in 2014 ingeluid, toen de depreciatie van onze SRD door gevoerd wanbeleid op de Centrale Bank, gestalte kreeg. Toen reeds was het duidelijk, dat men zwaar was gaan graaien in de monetaire reserves die de dekking van onze SRD moet garanderen. Toen werd reeds zichtbaar, dat de stelselmatige devaluaties van de SRD ten opzichte van de dollar, alles te maken hadden met het verzwakken  van onze monetaire reserves, bestaande uit onder meer goud, dollars  en de kasreserves van de banken. Reeds in 2014 werd de neergang ingeluid en zeker niet onder de huidige regering, die nu juist de verdere deterioratie  van de economie, een halt tracht toe te roepen. Dat er iets zeer fout gaat voor wat betreft het wisselkoersenregiem, heeft deels te maken met het niet tijdig nemen van maatregelen, maar ook door een rem die geplaatst is door het Internationaal Monetair Fonds, IMF, dat vindt dat er niet mag worden geïntervenieerd door de Centrale Bank op de valutamarkt, om zo de wisselkoersen te kunnen beïnvloeden. Maar wat ook gebeurt, is dat kwaadwilligen, moedwillig doende zijn, de koersen dagelijks op te schroeven, omdat zij toevalligerwijze over voldoende informele dollars en euro’s beschikken om dit kwaad te voltrekken. De overheid maakt een totaal impotente indruk te kunnen ingrijpen en daardoor speelt ze deze speculanten en manipulators in de kaart. Waar deze regering nog te weinig rekening mee houdt, is dat ze de ruimte biedt aan niet-democratische krachten, haar te ondergraven, door de zaak de richting van grote sociale onrust op te duwen. Als ze er niet in slaagt door bijvoorbeeld rigoureus op te treden tegen de kwaadwillige valutaspeculanten, luidt ze haar eigen ondergang in, want deze lui willen een ‘regime change’ bewerkstellingen: een regiem dat wederom ruimte biedt aan tal van malversaties, die slechts in het voordeel van malafiden zullen werken. Maar wat het volk van Suriname zeker moet gaan inzien, is dat welke regering ook aan de macht komt, die geconfronteerd zal worden met dezelfde crisis, waar we nog lang niet uit zijn en dat Suriname eigenlijk een failliete republiek is met een miljarden begrotingstekort, een ernstige verzwakte SRD en een megaschuldenvraagstuk, dat zeker opgelost moet worden, door welke regering dan ook. De lieden die nu aan de zijlijn staan te schelden en ophitsen, zijn de veroorzakers van deze ellende en juist die moet het volk nooit meer de gelegenheid bieden, dit land nog veel meer nadeel te bezorgen. Een regime change op dit moment, zal echt geen snelle opleving van de economie tot gevolg hebben en daar moet het Surinaamse volk goed van doordrongen zijn. De rovers van het vorige regiem, ruiken nu reeds bloed en willen een aangeschoten regiem zo snel mogelijk bespringen. Het ligt  nu aan het volk in te gaan zien, wie de valse profeten zijn en welke mensen toch nog toe trachten onder erbarmelijke omstandigheden te corrigeren, wat totaal fout is gegaan en vernietigd.
The post REGIME CHANGE? .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname