Regering wijst clusterteam aan om koersontwikkeling aan te pakken

Het Kabinet van de President heeft gisteren via een verklaring laten weten, dat er actoren ingezet zullen worden om de stijgende koersen aan te pakken. De regering kijkt in dat kader uit naar meer leiderschap vanuit de Centrale Bank van Suriname (CvBS) in het beteugelen van de koersen. De regering heeft inmiddels een clusterteam van ministers aangewezen voor de aanpak van de koersontwikkelingen. De taak van dit team is om samen met de monetaire autoriteiten te komen tot een pakket aan maatregelen om de koers te bedwingen. Het clusterteam heeft inmiddels overleg gevoerd met het staatshoofd.
President Chandrikapersad Santokhi stelde, dat de diverse actoren met aan het hoofd de CBvS, elk hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen om te komen tot een matrix van maatregelen. Deze matrix moet leiden tot een set van maatregelen die integraal zullen worden geïmplementeerd. De governor van de Centrale Bank, Deviezencommissie, cambio´s en het clusterteam van ministers, maken deel uit van het team. Samen moeten ze komen met gepaste voorstellen. De regering heeft regelmatig consultaties met de diverse actoren binnen de sector, waaronder de cambiohouders en de governor van de Centrale Bank.
Belangrijk is aan te geven dat deze maatregelen de formele, de informele en het administratief regiem dienen te bestrijken. Inmiddels is het besluit genomen dat de retentieregeling niet alleen voor de goudsector zal gelden. De retentieregeling houdt in dat exporteurs alle valuta via lokale banken het land terug in moeten brengen, waarbij 35 procent van alle exportvaluta beschikbaar wordt voor de lokale banken. Hierdoor zullen inkomsten uit diverse sectoren direct beschikbaar zijn voor het bankwezen. Oliemaatschappijen en importeurs van onder andere eerste levensbehoeften zullen dus meer vreemde valuta beschikbaar hebben. Dit houdt in dat daar waar de retentieregeling alleen voor de goudsector moest gelden, nu is komen vast te staan dat alle sectoren gebonden zijn aan deze regeling.
De inspanningen zullen pas resultaat hebben bij gelijke inzet van alle spelers. De regering blijft haar deel doen en zorgt ervoor dat de uitdagingen van haar kant – zoals het wegvallen van de voorzitter van de Devie-zencommissie – worden opgevangen met gepaste oplossingsmodellen. Zo is onlangs op de vergadering van de regeringsraad besloten om over te gaan tot interveniëren om de koers te beteugelen. De minister van Financiën en Planning en de governor van de CvBS, zullen invulling geven aan deze interventies. Hiermee zal er direct verlichting moeten komen in de vraag naar US-dollars. Het traject zal in nauwe consulatie met het IMF worden uitgevoerd.
The post Regering wijst clusterteam aan om koersontwikkeling aan te pakken .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname