Regering: Volle tank benzine voor middenklasse

Pilot Oli Moni-project medio augustus
Viren Ajodhia, adviseur van de minister van Financiën en Planning, heeft gisteren tijdens een regeringspersconferentie gezegd, dat we allemaal op de hoogte zijn dat de brandstofprijzen aan de pomp behoorlijk gestegen zijn. “De regering wil de Surinaamse gemeenschap beschermen tegen de hoge benzineprijzen en heeft daarom besloten, automobilisten tegemoet te komen met een volle tank brandstof”, aldus Ajodhia.
Hij vertelde dat de tegemoetkoming echter zal geschieden in het kader van het Oli Moni-project, waarbij de Surinaamse burger maandelijks ondersteund zal worden met brandstof. “De focus is om de middenklasse tegemoet te komen met subjectsubsidie.’’
Natuurlijk gaan we geen brandstof geven aan iemand die een Prado rijdt”, benadrukte Ajodhia. Volgens de adviseur zal de pilot van het Oli Moni-project medio augustus aanvangen, waarbij een kleine groep mensen het systeem zal testen, als alles goed in werking is. Het Oli Moni-project zal na de testfase, per 1 september gelanceerd worden, waarna automobilisten de gelegenheid krijgen zich te registreren.  Ajodhia vertelde dat het hier meer om auto’s voor de huishoudens gaat. De doelgroepen of de criteria die in aanmerking kunnen komen, zijn volgens Ajodhia, de voertuigen in de categorie P1, P2 en P3. “Het gaat hierbij om zeker 133.000 voertuigen. Verder komen in aanmerking ruim 24.000 bromfietsers. Bussen, boten en vrachtwagens worden op een andere manier tegemoetgekomen.”
Er is voor Oli Moni een speciale website gebouwd, waar men zich kan registreren. Het proces geschiedt als volgt; de automobilist moet een rijbewijs hebben en het voertuig moet verzekerd zijn op naam van de autobezitter. Men registreert zich op de website van Oli Moni, om in aanmerking te komen voor brandstof. Een persoon zal volgens Ajodhia, maar één voertuig kunnen registreren. Ook krijgt één voertuig maar één keer subsidie. Als de aanvraag van de geregistreerde goedgekeurd is, dan krijgt de persoon dan een QR-code en een pincode. “Met deze QR-code maak je dan een account aan, waarna je maandelijks een vast bedrag overgemaakt zal krijgen om de brandstofrekening bij het tankstation te betalen. Je kan dan met je telefoon gaan tanken bij het pompstation”, zei Ajodhia.
Hij verduidelijkte wel dat het onmogelijk is, het overgemaakte bedrag te sparen. Indien niet alle geld wordt opgemaakt in de maand, zal het volgens Ajodhia automatisch komen te vervallen. Volgens Ajodhia zullen de tankbediendes ook aangesloten worden op het tanksysteem, waarna ze door middel van de QR-code, de geregistreerde burgers kunnen voorzien van benzine.
Tot slot verklaarde Ajodhia, dat er in december wederom een evaluatie inzake het Oli Moni systeem, gepleegd zal worden. “We zullen door middel van de feedbacks kijken of we dit project volgend jaar wederom voort moeten zetten of dat er enige aanpassingen aan het systeem gedaan moeten worden”, aldus Ajodhia.
The post Regering: Volle tank benzine voor middenklasse .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname