Regering treft maatregelen om schaarste aan girale dollars weg te werken

Vanwege het feit dat de zaak rond het in beslag genomen geldtransport van 19,5 miljoen euro, nog in behandeling is bij de rechter in Nederland, hebben Surinaamse financiële instituten al langere tijd geen geldtransporten uitgevoerd naar het buitenland. Sindsdien is er een tekort aan girale middelen bij de handelsbanken om aan de marktbehoefte te voldoen. Volgens president Chandrikapersad Santokhi, heeft het langdurige proces bij de rechtbank in Nederland sinds 2018 voor enorme terughoudendheid gezorgd in de financiële sector voor vervolggeldtransporten. Deze geldtransporten moeten volgens de president, weer normaal plaatsvinden om het tekort aan girale middelen weg te werken.
Door het tekort ontstaat er een enorme druk op de wisselkoers. Het staatshoofd zegt dat er wel veel contant geld aanwezig is in het land, maar dat kan niet worden omgezet in giraal geld. “Veel cash hebben, wil niet zeggen dat je veel geld hebt in je girale systeem. En omdat je niet kan overmaken en aanvullen vanwege allerlei redenen, ontstaat er daar schaarste. Dit is wat er nu speelt, vandaar dat heel wat importeurs geld zoeken en giraal moeten overmaken, maar dat kunnen zij niet. Niet dat ze geen geld hebben, de importeurs en cambio’s hebben geld, maar je moet giraal geld hebben om je bestelling in het buitenland te kunnen plegen, en daar is er nu een behoorlijke druk ontstaan”, aldus de president die het probleem rond de stremming in het valutaverkeer uitlegt.
De president zegt dat de regering er alles aan doet om een oplossing te vinden voor het financiële probleem van het land. In de vergadering van de regeringsraad op woensdag 7 september, is het besluit genomen om de geldtransporten weer op gang te brengen, zodat de Centrale Bank weer kan interveniëren op de valutamarkt om de koers te stabiliseren. “De oplossing is dat de geldtransporten weer normaal plaatsvinden. Die opdracht is reeds gegeven aan de governor en de Centrale Bank is er reeds mee bezig. Een paar transporten hebben intussen plaatsgevonden richting Amerika”, aldus de president in een interview met de Communicatie Unit. Met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is de regering opnieuw in onderhandeling over de valuta-interventies.
Naast de interventie heeft de regering een retentieregeling ingesteld, die inhoudt dat alle exportbedrijven die valuta binnenbrengen, 35 procent daarvan ter beschikking moeten stellen van de banken. Zo kunnen de banken meer girale dollars binnenkrijgen om de markt te voorzien. De gelden van de retentie en interventies moeten gaan naar de sectoren die het geld hard nodig hebben om te kunnen importeren. President Santokhi zegt dat er intussen een lange lijst met importeurs is opgesteld die dringend valuta nodig hebben. ‘’Er zal prioriteit worden gegeven aan importen die er aan zullen bijdrage dat de samenleving over voldoende voedsel en medicijnen kan beschikken en de oliemaatschappijen die brandstof garanderen’’, aldus de president.
Er zullen nog meer maatregelen getroffen worden door de regering, Centrale Bank, Deviezencommissie, banken en cambio’s. De maatregelen worden de komende dagen bekendgemaakt en uitgevoerd.
De president doet een dringend beroep op de samenleving om niet bij te dragen aan de koersverhoging, maar juist alles te doen om de koers te laten dalen naar een niveau dat de markt daadwerkelijk vraagt op basis van zuivere vraag en aanbod, en geen gespeculeerde vraag en aanbod. De president heeft er vertrouwen in dat de wisselkoers zich zal herstellen.
The post Regering treft maatregelen om schaarste aan girale dollars weg te werken .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname