Regering moet inkomsten en uitgaven presenteren aan IMF

Karel Eckhorst, hoofdonderhandelaar voor Suriname met het IMF, heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat de regering aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF), een uiteenzetting moet presenteren inzake haar inkomsten en uitgaven. Dit is een van de punten dat is aangehaald bij de heronderhandeling met het IMF.
Volgens Eckhorst is  het nu al vijf maanden, dat er wordt gesproken over aanpassingen binnen het oorspronkelijk herstelprogramma 2020-2021.  Er werd reeds een overeenstemming bereikt met het IMF, over het vrijmaken van 1 miljard Surinaamse dollar, voor onder andere  de koopkrachtversterking en het subsidiëren van brandstof.  Het bedrag komt uit de besparingen van de overheid, die bestemd waren voor de aflossing van de staatsschulden. Eckhorst zegt dat inmiddels de middelen zijn gealloceerd, en diesel tot nog toe  wordt gesubsidieerd, een bedrag dat op ongeveer SRD 700 miljoen komt. Volgens de analyse van het IMF is gebleken, dat SRD 200 miljoen meer is gesubsidieerd en het IMF wil een verklaring wat deze inkomsten zijn, om dat overschot te kunnen dekken. “Er zal onderhandeld worden over bepaalde aanpassingen, en hoe de inkomsten binnengebracht zullen worden om de verdere koopkrachtversterking te dekken. Maar ook om dat gat dat ontstaat tussen inkomsten en uitgaves, te dichten”, aldus Eckhorst
Volgens het IMF zal de regering de verschillende subsidies moeten afbouwen.  Eckhorst  benadrukt dat het  herstelprogramma versnellend en in een andere vorm zal worden uitgevoerd, zodat de druk niet harder terecht bij de samenleving. Vanaf december wordt verwacht dat het programma weer op het normale uitvoerings schema staat, met daarbij een vijfde betaling  die in het eerste kwartaal van 2023 op programma  staat.
The post Regering moet inkomsten en uitgaven presenteren aan IMF .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname