Regering in startblokken voor installatie nationale Anti-Corruptie commissie

De regering is bezig met de voorbereidingen voor de installatie van de Nationale Anti-Corruptie Commissie. Leden van de presidentiële commissie Anti-Corruptie zijn gisteren bijeengekomen op het Kabinet van de President. Besproken is hoe dit traject moet worden uitgezet.
President Chan Santokhi, minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi, hoofdofficier van justitie Carmen Rasam en kabinetsdirecteur Adjaykoemar Moensi waren onder meer aanwezig bij deze ontmoeting. Volgens minister Amoksi is er al een voortraject afgelegd en zijn er acht personen geïdentificeerd en door het selectie- en screeningsproces gegaan. Echter heeft een kandidaat zich teruggetrokken.
De bedoeling is om de commissie binnen twee maanden te installeren. De kandidaten moeten ervaring opdoen en stages volgen in het buitenland, om zo hun vaardigheden op te bouwen. Zij krijgen binnenkort ook de kans om mee te lopen wanneer in de laatste week van maart het Franse Agentschap voor Anti-Corruptiebeleid naar Suriname komt. De delegatie zal verschillende instituten en instanties bezoeken en een nulmeting voor Suriname uitvoeren voor wat betreft corruptiebestrijding.
De personen zullen ook verder getraind en waar nodig opgeleid worden. Huisvesting en administratie zullen ook geregeld moeten worden. Minister Amoksi benadrukt dat het raamwerk voor corruptiebestrijding in Suriname er reeds is en dat het belangrijk is dat er op ministerieel niveau bewustzijn komt.
Corruptieactiviteiten ondermijnen het overheidsgezag en de integriteit van overheidsdiensten worden gecriminaliseerd. Daarom moet het beleid ministerie-breed worden gevoerd.