Regering garandeert veiligheid; acties onrechtmatig

De regering garandeert de veiligheid en orde in het land. Volgens de ministers Kenneth Amoksi (Justitie & Politie) en Krishna Mathoera (Defensie) doet het overgrote deel van politie en leger niet mee aan de acties van de vakbonden. Amoksi zei op een persconferentie vrijdagavond dat 95% van de manschappen aan het werk was. Mathoera merkte op dat ongeveer 40 militairen meegedaan hebben aan de actie van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM).

Beide ministers en hun collega Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, vinden de acties onterecht. Zij vinden dat recht en wet worden vertrapt. Ramdin vroeg zich af welk doel gediend wordt met de acties. “Wat beweegt de vakbonden om deze acties te voeren. Wat drijft hen om de gemeenschap in gevaar te brengen?” Ramdin voerde aan dat zijn collega van Defensie duidelijk heeft gemaakt hoeveel overlegmomenten er waren met de VRM om zaken te bespreken.

Amoksi blijft erbij dat de juiste procedure is gevolgd om de hoofdofficieren Raoul Hellings en Sergio Gentle te ontslaan. Verschillende schijven zijn aan te pas gekomen. Over de vraag of vicepresident Ronnie Brunswijk niet op de hoogte was van de ontslagresolutie, is op de persconferentie geen duidelijkheid gekomen. “U moet de vraag aan de vp stellen”, zei Amoksi. Ook na herhalen van de vraag kwam er geen antwoord, terwijl enkele malen is benadrukt dat volledige transparantie wordt betracht. Vanuit het Kabinet van de Vicepresident is meegedeeld dat Brunswijk niet op de hoogte was en dat het ook anders had gekund. Dit is ook meegedeeld aan de Surinaamse Politie Bond (SPB).

Er is een kort geding aanhangig gemaakt tegen de SPB. Bij de rechter is aangegeven dat de oproepen aan diensten om actie te voeren, ingetrokken zou worden. Dit is ook gebeurd. Er is geen vonnis gekomen in deze zaak “maar het is nog pending”, zegt Amoksi. Hij wil een uitspraak hebben over wat het betekent “in beraad zijn”. Gisteren was de SPB opnieuw bij het Assembleegebouw. Ook stelt de minister dat rekruten geen leden zijn van de bond en geen actie mogen voeren. De bond betwist dit. Gisteren is het beraad formeel opgeheven door de SPB.

Mathoera deelde mee dat een kort geding wordt voorbereid tegen VRM. Maandag wordt rechtsingang gezocht. Aan de rechter zal worden gevraagd om te verbieden dat de bond militairen oproept om actie te voeren. Het is militairen verboden om te staken, benadrukte Mathoera. Wet en regelgeving worden volgens haar vertrapt. Zij is er ingenomen mee dat de meeste militairen op hun post zijn gebleven en hun taken normaal hebben uitgevoerd.