Regering faalt in vaststelling realistisch minimumuurloon

De regering faalt in de vaststelling van een realistisch minimum-uurloon. Dat is nu SRD 30,- tot juni, waarna het opgetrokken wordt naar SRD 35,- tot en met december 2023. Volgens NPS-parlementariër Patricia Etnel is er een duidelijk spanningsveld tussen wat de bedrijven kunnen betalen en wat de loontrekkers nodig hebben om te overleven.{mp3}etnel10mrt23{/mp3}
De regering biedt onvoldoende incentives aan het bedrijfsleven om de omzet te verhogen. Maar ook de instabiele koers maakt dat het minimum-uurloon steeds achterhaald is. Etnel zegt dat er geen zicht is op rust in de economie. Ook BEP-parlementariër Ronny Asabina, vindt het minimumuurloon ‘verre van ideaal’. Hetzelfde geldt voor de armoedegrens. Volgens de parlementariër is het steeds de werkende klasse die slachtoffer wordt van het beleid van de regering.
Asabina refereert daarnaast naar het Tripartiet Akkoord, waarin is opgenomen dat een nieuwe loonronde gegeven zal worden als de inflatie stijgt boven vastgestelde percentages. Ook dat is uitgebleven.{mp3}asabina10mrt23{/mp3}