Regering bevestigt latere invoering btw

De regering heeft bevestigd dat de nieuwe belastingsoort belasting over de toegevoegde waarde (btw), later wordt ingevoerd. Recent is de nieuwe ontwerpwet Wet belasting over de toegevoegde waarde 2022 ingediend bij De Nationale Assemblée (DNA). De btw zal de omzetbelasting vervangen. Dit zal leiden tot een moderne en effectievere manier van belastinginning. De achterliggende doelstelling is de overheidsfinanciën te versterken.
Btw-percentage 15 procentDe ingangsdatum van de btw was initieel 1 juli 2022, maar deze is nu gewijzigd naar 1 januari 2023. Het btw-percentage zal op 15 procent gesteld worden, staat in de ontwerpwet. Een belangrijke overweging bij dit uitstel was om de samenleving zo veel als mogelijk te beschermen tegen prijsstijgingen.
Mede door de oorlog in Oekraïne zijn internationale prijzen behoorlijk gestegen. Door de latere invoering van de btw zullen de effecten hiervan minder stringent zijn voor de samenleving. Daarnaast geven de extra zes maanden meer ruimte om een goede implementatie te bewerkstelligen.
Aangezien de implementatie van de btw een belangrijk onderdeel is van het IMF-programma, is aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gevraagd de latere uitvoering in het macro-economische model te incorporeren. De tweede programma-evaluatie door de IMF-Board van eind juni zal daarom worden opgeschoven.
Het IMF-programma loopt tot eind 2024 en behelst een aantal maatregelen om de fiscale en monetaire positie van de staat te versterken. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook de herstructurering van de schulden.
Op dit moment is Suriname de enige lidstaat in de Caricom zonder een btw-heffing.
Btw-tarief in de lidstaten van de Caricom:

Barbados heeft het hoogste btw-tarief, te weten 17,5 procent gevolgd door St. Kitts en Nevis met 17 procent en de Dominicaanse Republiek en Jamaica met elk 16 procent.