Rappel schrijven Openbaar Ministerie in kwestie Hakrinbank

119 personen en organisaties hebben op 8 april in een open brief aan de waarnemend procureur-generaal dringende aandacht gevraagd voor de aangiftes van seksueel molest door drie vrouwelijke medewerkers tegen de directeur van de Hakrinbank. De aangiftes zijn in oktober 2021 gedaan, en op het moment van de open brief waren er al bijna 6 maanden verstreken sinds de aangiftes, maar er was nog geen sprake van enige actie door het Openbaar Ministerie.

De briefschrijvers benadrukten dat het uitblijven van enige actie ruimte laat voor vragen omtrent de mate waarin onze rechtsstaat eenieder gelijk behandelt, ongeacht hun status, afkomst, sekse of andere eigenschap. Intussen ligt het dossier van het interne onderzoek binnen de bank, naar het gedrag van de directeur, op straat. En de roep uit de samenleving om helderheid in deze kwestie wordt steeds luider. Het  uitblijven van enige actie door het vervolgingsapparaat wekt daardoor des te meer bevreemding op.

Er zijn nu alweer twee maanden verstreken na die eerste open brief. In een rappel schrijven vragen de ondertekenaars daarom opnieuw aan de waarnemend procureur-generaal om voortvarend aan de slag te gaan.

U kunt hier het rappelschrijven downloaden.